ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
08-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานประกันสังคม 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-12-2566 - 18-12-2566
( )
19-12-2566 - 19-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
20-12-2566
06-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๗
  รายละเอียดและเงื่อนไขจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-12-2566 - 14-12-2566
( )
15-12-2566 - 15-12-2566
( 13:00 - 16:00 )
18-12-2566
04-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
  TOR รักษาความสะอาดพื้นที่ 12.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-12-2566 - 13-12-2566
( )
14-12-2566 - 14-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
15-12-2566
01-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ประจำปี 2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-12-2566 - 12-12-2566
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2566 - 13-12-2566
( 13:00 - 16:00 )
14-12-2566
01-12-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf TOR จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-12-2566 - 13-12-2566
( )
14-12-2566 - 14-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
15-12-2566
01-12-2566 ประกาศราคากลาง รายการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-12-2566 - 12-12-2566
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2566 - 13-12-2566
( 13:00 - 16:30 )
14-12-2566
01-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-12-2566 - 12-12-2566
( )
13-12-2566 - 13-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
14-12-2566
01-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-12-2566 - 12-12-2566
( )
13-12-2566 - 13-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
14-12-2566
30-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๑ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30-11-2566 - 12-12-2566
( 08:30 - 16:30 )
30-11-2566 - 12-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
13-12-2566
24-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ ของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สวนหย่อม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-11-2566 - 03-12-2566
( )
04-12-2566 - 04-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
05-12-2566
20-11-2566 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-11-2566 - 06-12-2566
( )
07-12-2566 - 07-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
08-12-2566
17-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-11-2566 - 26-11-2566
( )
27-11-2566 - 27-11-2566
( 09:00 - 12:00 )
28-11-2566
16-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-11-2566 - 23-11-2566
( )
24-11-2566 - 24-11-2566
( 09:00 - 12:00 )
27-11-2566
14-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-11-2566 - 21-11-2566
( )
22-11-2566 - 22-11-2566
( 09:00 - 12:00 )
23-11-2566
08-09-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-09-2566 - 26-09-2566
( )
27-09-2566 - 27-09-2566
( 09:00 - 12:00 )
28-09-2566
08-09-2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมภายในสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-09-2566 - 17-09-2566
( )
18-09-2566 - 18-09-2566
( 09:00 - 12:00 )
19-09-2566
01-09-2566 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แบบพิมพ์ 15 รายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-09-2566 - 10-09-2566
( )
11-09-2566 - 11-09-2566
( 09:00 - 12:00 )
12-09-2566
01-09-2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องรับรองโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ห้องโถง ชั้น1.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-09-2566 - 10-09-2566
( )
11-09-2566 - 11-09-2566
( 09:00 - 12:00 )
12-09-2566
31-08-2566 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 31-08-2566 - 28-09-2566
( )
29-09-2566 - 29-09-2566
( 09:00 - 12:00 )
02-10-2566
31-08-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้ดทำคลิปวีดิโอชุดความรู้งานประกันสังคม (ชัวร์แล้วแชร์เลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชัวร์แล้วแชร์เลย.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 31-08-2566 - 07-09-2566
( )
08-09-2566 - 08-09-2566
( 09:00 - 12:00 )
11-09-2566
 < 1 2 3 4 >  Last ›