ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
24-03-2563 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-03-2563 - 02-04-2563
( )
03-04-2563 - 03-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
07-04-2563
23-03-2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 23-03-2563 - 07-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
08-04-2563 - 08-04-2563
( 08:30 - 16:30 )
09-04-2563
11-03-2563 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor นิทรรศการวันแรงงาน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-03-2563 - 18-03-2563
( )
19-03-2563 - 19-03-2563
( 08:30 - 16:30 )
20-03-2563
09-03-2563 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-03-2563 - 17-03-2563
( 08:30 - 16:30 )
17-03-2563 - 17-03-2563
( 08:30 - 16:30 )
18-03-2563
04-03-2563 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล).pdf ขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-03-2563 - 12-03-2563
( 08:30 - 16:30 )
04-03-2563 - 12-03-2563
( 08:30 - 16:30 )
13-03-2563
26-02-2563 ซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นัั่ง(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-02-2563 - 04-03-2563
( 08:30 - 16:30 )
05-03-2563 - 05-03-2563
( 08:30 - 16:30 )
06-03-2563
14-02-2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑ อาคาร จำนวน ๑ เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบ CCTV และระบบสายสัญญาณ TV จำนวน ๕ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR ระบบควบคุมไฟฟ้า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-02-2563 - 23-02-2563
( )
24-02-2563 - 24-02-2563
( 08:30 - 16:30 )
25-02-2563
13-02-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-02-2563 - 20-02-2563
( 08:30 - 16:30 )
21-02-2563 - 21-02-2563
( 08:30 - 16:30 )
24-02-2563
27-01-2563 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  cloud.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-01-2563 - 25-02-2563
( )
26-02-2563 - 26-02-2563
( 08:30 - 16:30 )
27-02-2563
14-01-2563 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-01-2563 - 30-01-2563
( )
31-01-2563 - 31-01-2563
( 08:30 - 16:30 )
03-02-2563
18-12-2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ประจำปี 2563
  รายละเอียดและเงื่อนไขจ้างเหมารักษาความสะอาด TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-12-2562 - 25-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
26-12-2562 - 26-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
27-12-2562
18-12-2562 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-12-2562 - 25-12-2562
( )
26-12-2562 - 26-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
27-12-2562
12-12-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สารคดีข่าว ๑ นาที
  TOR สารคดีข่าว.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-12-2562 - 19-12-2562
( )
20-12-2562 - 20-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
23-12-2562
11-12-2562 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด.pdf TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-12-2562 - 18-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
19-12-2562 - 19-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
20-12-2562
11-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-12-2562 - 19-12-2562
( )
11-12-2562 - 19-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
20-12-2562
11-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-12-2562 - 19-12-2562
( )
11-12-2562 - 19-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
20-12-2562
06-12-2562 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-12-2562 - 16-12-2562
( )
17-12-2562 - 17-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
18-12-2562
06-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-12-2562 - 17-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
17-12-2562 - 17-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
17-12-2562
06-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา งานสุขภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-12-2562 - 17-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
18-12-2562 - 18-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
19-12-2562
04-12-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-12-2562 - 15-12-2562
( )
16-12-2562 - 16-12-2562
( 08:30 - 16:30 )
17-12-2562
 1 2 3 >  Last ›