ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
21-03-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการ E-Compensate พัฒนาระบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor e-compensate.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-03-2562 - 04-04-2562
( )
05-04-2562 - 05-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
06-04-2562
20-03-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัรณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding (สปส.พท.2)
  เอกสารประกวด.pdf คุณลักษณะเฉพาะ.pdf
ตกลงราคา 20-03-2562 - 26-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
28-03-2562 - 28-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
29-03-2562
19-03-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor เช่าเครื่องถ่าย.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-03-2562 - 26-03-2562
( )
27-03-2562 - 27-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
28-03-2562
19-03-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ระบบควบคุมไฟฟ้า.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-03-2562 - 26-03-2562
( )
27-03-2562 - 27-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
28-03-2562
15-03-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  TORซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-03-2562 - 02-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
03-04-2562 - 03-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
04-04-2562
15-03-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TORซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ.pdf
ตกลงราคา 15-03-2562 - 03-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
04-04-2562 - 04-04-2562
( 08:30 - 16:30 )
05-04-2562
14-03-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor พนักงานขับรถ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-03-2562 - 21-03-2562
( )
22-03-2562 - 22-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
25-03-2562
12-03-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเภทของรางวัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ของรางวัล.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-03-2562 - 19-03-2562
( )
20-03-2562 - 20-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
21-03-2562
06-03-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-03-2562 - 13-03-2562
( )
14-03-2562 - 14-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
15-03-2562
06-03-2562 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor วันแรงงาน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-03-2562 - 13-03-2562
( )
14-03-2562 - 14-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
15-03-2562
05-03-2562 จ้างทำของที่ระลึก จำนวน ๔ รายการ
  TOR ของที่ระลึก.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-03-2562 - 12-03-2562
( )
13-03-2562 - 13-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
14-03-2562
21-02-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-02-2562 - 28-02-2562
( )
01-03-2562 - 01-03-2562
( 08:30 - 16:30 )
04-03-2562
15-02-2562 ประกาศจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ด้วยวิธีคัดเลือก
  ประกาศจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ด้วยวิธีคัดเลือก.pdf
คัดเลือก 15-02-2562 - 15-02-2562
( 08:30 - 16:30 )
15-02-2562 - 15-02-2562
( 08:30 - 16:30 )
18-02-2562
14-02-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 14-02-2562 - 24-02-2562
( )
25-02-2562 - 25-02-2562
( 08:30 - 16:30 )
26-02-2562
11-02-2562 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการศูนย์ฟื้นฟูฯภาค 5 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-02-2562 - 18-02-2562
( 08:30 - 16:00 )
20-02-2562 - 21-02-2562
( 08:30 - 16:00 )
21-02-2562
05-02-2562 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-02-2562 - 25-02-2562
( )
26-02-2562 - 26-02-2562
( 08:30 - 16:30 )
27-02-2562
28-01-2562 ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ปีที่ 2
  TOR ขอบเขตของงานจ้าง.pdf
คัดเลือก 29-01-2562 - 31-01-2562
( 08:30 - 16:30 )
29-01-2562 - 31-01-2562
( 08:30 - 16:30 )
01-02-2562
25-01-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น1 อาคารกระทรวงแรงงาน เป็นศูนย์อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชั้น1 กระทรวงแรงงาน.pdf แบบแปลนชั้น1 กระทรวงแรงงาน.pdf รายละเอียดครุภัณฑ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-01-2562 - 12-02-2562
( )
13-02-2562 - 13-02-2562
( 08:30 - 16:30 )
14-02-2562
24-01-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-01-2562 - 31-01-2562
( )
01-02-2562 - 01-02-2562
( 08:30 - 16:30 )
04-02-2562
25-12-2561 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-12-2561 - 03-01-2562
( )
04-01-2562 - 04-01-2562
( 08:30 - 16:30 )
07-01-2562
 1 2 3 >  Last ›