ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
24-05-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ำ (Water Mist) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor water mist.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-05-2566 - 22-06-2566
( )
23-06-2566 - 23-06-2566
( 09:00 - 12:00 )
26-06-2566
23-05-2566 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อการวิเคราะห์และวิจัยสำหรับการออกแบบนโยบายของสำนักงานประกันสังคม ด้านการวิจัยและประเมินผล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  tor.pdf
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 23-05-2566 - 30-05-2566
( 08:30 - 16:30 )
31-05-2566 - 31-05-2566
( 08:30 - 16:30 )
01-06-2566
11-05-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร (HRD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor HRD.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11-05-2566 - 12-06-2566
( )
13-06-2566 - 13-06-2566
( 09:00 - 12:00 )
14-06-2566
08-05-2566 ประกวดราคาจ้างความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-05-2566 - 23-05-2566
( )
24-05-2566 - 24-05-2566
( 09:00 - 12:00 )
25-05-2566
26-04-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26-04-2566 - 14-05-2566
( )
15-05-2566 - 15-05-2566
( 08:30 - 16:30 )
16-05-2566
07-04-2566 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2567 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-04-2566 - 19-04-2566
( )
20-04-2566 - 20-04-2566
( 08:30 - 16:30 )
21-04-2566
31-03-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioning System) พร้อมติดตั้งใช้งานทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 31-03-2566 - 24-04-2566
( )
25-04-2566 - 25-04-2566
( 08:30 - 16:30 )
26-04-2566
29-03-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-03-2566 - 20-04-2566
( )
21-04-2566 - 21-04-2566
( 08:30 - 16:30 )
24-04-2566
29-03-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-03-2566 - 06-04-2566
( )
07-04-2566 - 07-04-2566
( 08:30 - 16:30 )
10-04-2566
28-03-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-03-2566 - 02-05-2566
( )
03-05-2566 - 03-05-2566
( 08:30 - 16:30 )
08-05-2566
27-03-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนและรองรับระบบสารสนเทศเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-03-2566 - 30-04-2566
( )
01-05-2566 - 01-05-2566
( 08:30 - 16:30 )
02-05-2566
24-03-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคม (ระยะที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-03-2566 - 27-04-2566
( )
28-04-2566 - 24-03-2566
( 08:30 - 16:30 )
01-05-2566
21-03-2566 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor วันแรงงาน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-03-2566 - 28-03-2566
( )
29-03-2566 - 29-03-2566
( 08:30 - 16:30 )
30-03-2566
17-03-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อวิทยุ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-03-2566 - 26-03-2566
( )
27-03-2566 - 27-03-2566
( 08:30 - 16:30 )
28-03-2566
16-03-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor sms.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-03-2566 - 30-03-2566
( )
31-03-2566 - 31-03-2566
( 08:30 - 16:30 )
01-04-2566
07-03-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สารคดีข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
  TOR.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07-03-2566 - 14-03-2566
( )
15-03-2566 - 15-03-2566
( 08:30 - 16:30 )
16-03-2566
03-03-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03-03-2566 - 13-03-2566
( )
14-03-2566 - 14-03-2566
( 08:30 - 16:30 )
15-03-2566
27-02-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27-02-2566 - 07-03-2566
( )
08-03-2566 - 08-03-2566
( 08:30 - 16:30 )
09-03-2566
22-02-2566 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม และใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม (ชนิดเล่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf เอกสารแนบ1.pdf เอกสารแนบ2.pdf เอกสารแนบ3.pdf เอกสารแนบ4.pdf เอกสารแนบ5.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-02-2566 - 01-03-2566
( )
02-03-2566 - 02-03-2566
( 08:30 - 16:30 )
03-03-2566
25-01-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ.pdf ราคากลาง.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 25-01-2566 - 31-01-2566
( 08:30 - 16:30 )
01-02-2566 - 01-02-2566
( 08:30 - 16:30 )
02-02-2566
 1 2 3 >  Last ›