ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
28-02-2567 โครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 และ Social Media ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28-02-2567 - 27-03-2567
( )
28-03-2567 - 28-03-2567
( 09:00 - 12:00 )
29-03-2567
15-02-2567 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน
  TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-02-2567 - 22-02-2567
( 08:30 - 16:30 )
23-02-2567 - 23-02-2567
( 09:00 - 12:00 )
27-02-2567
31-01-2567 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  TOR เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 31-01-2567 - 07-02-2567
( 08:30 - 16:30 )
08-02-2567 - 08-02-2567
( 09:00 - 12:00 )
09-02-2567
30-01-2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
  แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30-01-2567 - 15-02-2567
( 08:30 - 16:30 )
16-02-2567 - 16-02-2567
( 09:00 - 12:00 )
19-02-2567
19-01-2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ
  เอกสารการประกวดราคา.pdf ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง.pdf รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-01-2567 - 29-01-2567
( 08:30 - 16:30 )
30-01-2567 - 30-01-2567
( 09:00 - 12:00 )
31-01-2567
17-01-2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ตัว
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ตัว.pdf ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ตัว.pdf ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ตัว.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-01-2567 - 24-01-2567
( 08:30 - 16:30 )
25-01-2567 - 25-01-2567
( 09:00 - 12:00 )
26-01-2567
04-01-2567 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗.pdf ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-01-2567 - 11-01-2567
( )
12-01-2567 - 12-01-2567
( 13:00 - 16:30 )
15-01-2567
18-12-2566 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18-12-2566 - 03-01-2567
( )
04-01-2567 - 04-01-2567
( 09:00 - 12:00 )
05-01-2567
08-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานประกันสังคม 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-12-2566 - 18-12-2566
( )
19-12-2566 - 19-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
20-12-2566
06-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๗
  รายละเอียดและเงื่อนไขจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06-12-2566 - 14-12-2566
( )
15-12-2566 - 15-12-2566
( 13:00 - 16:00 )
18-12-2566
04-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
  TOR รักษาความสะอาดพื้นที่ 12.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-12-2566 - 13-12-2566
( )
14-12-2566 - 14-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
15-12-2566
01-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ประจำปี 2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-12-2566 - 12-12-2566
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2566 - 13-12-2566
( 13:00 - 16:00 )
14-12-2566
01-12-2566 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf TOR จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-12-2566 - 13-12-2566
( )
14-12-2566 - 14-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
15-12-2566
01-12-2566 ประกาศราคากลาง รายการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปี 2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-12-2566 - 12-12-2566
( 08:30 - 16:30 )
13-12-2566 - 13-12-2566
( 13:00 - 16:30 )
14-12-2566
01-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-12-2566 - 12-12-2566
( )
13-12-2566 - 13-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
14-12-2566
01-12-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 01-12-2566 - 12-12-2566
( )
13-12-2566 - 13-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
14-12-2566
30-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๑ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30-11-2566 - 12-12-2566
( 08:30 - 16:30 )
30-11-2566 - 12-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
13-12-2566
24-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ ของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สวนหย่อม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 24-11-2566 - 03-12-2566
( )
04-12-2566 - 04-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
05-12-2566
20-11-2566 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21-11-2566 - 06-12-2566
( )
07-12-2566 - 07-12-2566
( 09:00 - 12:00 )
08-12-2566
17-11-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-11-2566 - 26-11-2566
( )
27-11-2566 - 27-11-2566
( 09:00 - 12:00 )
28-11-2566
 1 2 3 >  Last ›