ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
13-11-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ชั้น 7 สำนักตรวจสอบ สำนักสิทธิประโยชน์ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ัว ด้วยวิธีประกวดคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชั้น7.pdf แบบ ปร ชั้น7.pdf แบบเปล่า ชั้น7.pdf แปลน ชั้น7.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-11-2561 - 27-11-2561
( )
28-11-2561 - 28-11-2561
( 08:30 - 16:30 )
29-11-2561
13-11-2561 ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องสุขาสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  เอกสารประกวด.pdf ประกาศประกวดราคา.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 13-11-2561 - 20-11-2561
( 08:30 - 16:30 )
21-11-2561 - 21-11-2561
( 08:30 - 16:30 )
22-11-2561
30-10-2561 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor จัดนิทรรศการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 30-10-2561 - 06-11-2561
( )
07-11-2561 - 07-11-2561
( 08:30 - 16:30 )
08-11-2561
25-10-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-10-2561 - 29-10-2561
( 08:30 - 17:00 )
30-10-2561 - 30-10-2561
( 08:30 - 17:00 )
31-10-2561
09-10-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf ตัวอย่างทะเบียนคุม.pdf ตัวอย่างใบแจ้งการประเมิน.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09-10-2561 - 17-10-2561
( )
18-10-2561 - 18-10-2561
( 08:30 - 16:30 )
19-10-2561
20-09-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf งวดงานที่ส่งมอบ.zip ตัวอย่างแฟ้ม.zip ตัวอย่างแบบพิมพ์.zip
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-09-2561 - 27-09-2561
( )
28-09-2561 - 28-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
01-10-2561
19-09-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor+ตัวอย่าง แผ่นพับ สกท.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-09-2561 - 27-09-2561
( )
28-09-2561 - 28-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
01-10-2561
12-09-2561 ประกวดราคาจ้างทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ประเภท Roll Up ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor roll up.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 12-09-2561 - 20-09-2561
( )
21-09-2561 - 21-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
24-09-2561
10-09-2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 9 สำนักงานกองทุนเงินทดแทน อาคารวิฑุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชั้น 9.pdf แบบงาน+ แบบเปล่า.pdf แบบ ปร.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-09-2561 - 24-09-2561
( )
25-09-2561 - 25-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
26-09-2561
10-09-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แบบพิมพ์.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10-09-2561 - 17-09-2561
( )
18-09-2561 - 18-09-2561
( 08:30 - 16:00 )
19-09-2561
05-09-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor พึงพอใจ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05-09-2561 - 12-09-2561
( )
13-09-2561 - 13-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
14-09-2561
31-08-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor และตัวอย่างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 31-08-2561 - 17-09-2561
( )
18-09-2561 - 18-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
19-09-2561
29-08-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดสร้างระบบการบริหารจัดการสถานพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29-08-2561 - 06-09-2561
( )
07-09-2561 - 07-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
10-09-2561
23-08-2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 61.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 23-08-2561 - 09-09-2561
( )
10-09-2561 - 10-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
11-09-2561
22-08-2561 ประกวดราคาจ้างทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ประเภท Roll Up ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor roll up.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22-08-2561 - 05-09-2561
( )
06-09-2561 - 06-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
07-09-2561
20-08-2561 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
  แบลงค์เปล่า.xls ราคากลาง.pdf แบบแปลน.pdf รายละเอียดแบบรูปรายการ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20-08-2561 - 03-09-2561
( )
04-09-2561 - 04-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
05-09-2561
17-08-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor พิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-08-2561 - 26-08-2561
( )
27-08-2561 - 27-08-2561
( 08:30 - 16:30 )
28-08-2561
17-08-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ความพึงพอใจ.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17-08-2561 - 26-08-2561
( )
27-08-2561 - 27-08-2561
( 08:30 - 16:30 )
28-08-2561
16-08-2561 งานปรับปรุงห้องสุขาสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคา.pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16-08-2561 - 23-08-2561
( 08:30 - 16:30 )
24-08-2561 - 24-08-2561
( 08:30 - 16:30 )
27-08-2561
15-08-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2562 .pdf
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 15-08-2561 - 12-09-2561
( )
13-09-2561 - 13-09-2561
( 08:30 - 16:30 )
14-09-2561
 1 2 3 >