ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
15-09-2564 จ้างทำเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างฯ ปี 2565
15-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ ๓ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2564 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สี จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2564 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2564 ซื้อครุภัณฑ์ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเพื่อปรับสภาพแวดล้อมฯ นายบุญมี อารีเพื่อน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (งานพยาบาล) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2564 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (งานพยาบาล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2564 ซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการฝึกอาชีพเสริมพิเศษระยะสั้น ปี 2564 จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ 16 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2564 จ้างทำของที่ระลึก จำนวน 350 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2564 จ้างทะลวงท่อชักโครกห้องน้ำชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-09-2564 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 2 รายการ
09-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-09-2564 จ้างทำคู่มือการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับจัดทำ 4 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
08-09-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : ผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-09-2564 จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-09-2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล 8679 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-09-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›