ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
14-02-2567 จ้างซ่อมแซมระบบประปาของสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-02-2567 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-02-2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-02-2567 ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-02-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ RIBBON PRINTRONIX P7000 จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-02-2567 จ้างพิมพ์เล่มแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-02-2567 ซื้อซองสีขาวพิมพ์ตราโลโก้สำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-02-2567 จ้างจัดนิทรรศกากรแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สำนักงานประกันสังคม กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-02-2567 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทกระดาษต่อเนื่อง (Blank) ขนาด 9x11 ชนิด 1 ชั้น และ 2 ชั้น จำนวน 300 กล่อง
12-02-2567 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานประเภทถ่ายเอกสาร A4-80G-50 QUALITY PURPLE จำนวน 500 รีม
12-02-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ TONER LASER HP M404dn จำนวน 40 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-02-2567 จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรพร้อมปก จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-02-2567 เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-02-2567 ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2567 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2506 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2567 จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ๘ ล้อ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2567 สมัครสมาชิกระบบบริการออกเลข Legal Entity Identifier (LEI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-02-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ประจำปี 2567 (รายการร่มพับประชาสัมพันธ์ 2 ตอน จำนวน 200 คัน)
07-02-2567 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1500 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-02-2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุยานพาหนะ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›