ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
21-02-2567 จ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ 32 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-02-2567 จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2567 จ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-02-2567 จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก
19-02-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานกิจกรรมบำบัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศฟง. ภาค ๒)
19-02-2567 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : รายการข่าวเช้าหัวเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-02-2567 เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-02-2567 ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กระดาษต่อเนื่อง 15x11)
16-02-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองจดหมาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-02-2567 จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-02-2567 เช่าระบบเครือข่าย MPLS ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-02-2567 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีคัดเลือก
15-02-2567 เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-02-2567 เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-02-2567 เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-02-2567 เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-02-2567 เช่ารถโค้ชปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-02-2567 เช่ารถโค้ชปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 >  Last ›