ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
29-09-2564 จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-09-2564 จ้างที่ปรึกษาเภสัชกรรมเพื่อกำกับคุณภาพการใช้ยาของสถานพยาบาลและกำกับการตรวจสอบการจ่ายชดเชยบัญชียาหลักแห่งชาติ จ(2) และยาต้านไวรัสเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2564 จ้างเแลี่ยนยางรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รวม ๔ รายการ หมายเลขทะเบียน ๖ กฌ ๖๐๓๖ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2564 จ้างทำโล่รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2564 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อวอลโว่ หมายเลขทะเบียน 40-1866 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-09-2564 จ้างพิมพ์รายละเอียดการคำนวณอัตราเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-09-2564 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
23-09-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2564
23-09-2564 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ :สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-09-2564 จ้างเหมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-09-2564 จ้างพิมพ์หนังสือทำเนียบคณะกรรมการของสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-09-2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ2484 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-09-2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2492 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-09-2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2492 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-09-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 19 รายการ 23 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-09-2564 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-09-2564 ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9 ลิตร
16-09-2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-09-2564 จ้างดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม โดยวิธีคัดเลือก
16-09-2564 เช่าโครงการเพ่ิ่มประสิทธิภาพระบบ Contact Center 1506 เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 < 1 2 3 4 >  Last ›