ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
22-03-2565 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮอ189 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-03-2565 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-2830 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2565 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : รายการข่าวเช้า Good Morning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สปส.กทม.พท.6
21-03-2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18-03-2565 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กว 2335 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-03-2565 จ้างซ่อมระบบประปาภายในสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-03-2565 จ้างซ่อมแซมงานที่ชำรุดภายในสำนักงานประกันสังคม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-03-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-03-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สปส.กทม.พท.6
17-03-2565 จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรพร้อมปก จำนวน 62 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2565 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สปส.กทม.พท.7
16-03-2565 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กว 3346 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2565 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กว 3352 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2565 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล 8679 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2565 ซื้อแอลกอฮอรล์ฆ่าเชื้อ/ล้างมือ จำนวน 200 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-03-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ RIBBON PRINTRONIX P7000,ULTRA CAPACITY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
‹ First  < 105 106 107 108 109 >  Last ›