ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
18-04-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ประจำปี 2567 (รายการแก้วน้ำเก็บความเย็นและร่มพับ 2 ตอน)
18-04-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-04-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า พิมพ์โลโก้ จำนวน 140 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-04-2567 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-04-2567 ซื้อหนังสือด้านกฎหมาย จำนวน 14 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-04-2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-04-2567 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-04-2567 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-biddind)
09-04-2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษบวกเลข ขนาด 2 3/4 สีขาว จำนวน 200 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-04-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศฟง.2)
09-04-2567 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์สยามเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-04-2567 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ สถานีวิทยุ F.M. 106 MHz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-04-2567 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ รายการข่าวมีคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-04-2567 จ้างผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์วันแรงงานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-04-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9”x 11” ชนิด 1 ชั้น จำนวน 50 กล่อง และกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9”x 11” ชนิด 2 ชั้น จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-04-2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ HP COLOR LASER M452dn จำนวน 1 เซ็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-04-2567 จ้างวิเคราะห์การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ของผู้ป่วยในและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-04-2567 จ้างรับ-ส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอกและข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-04-2567 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน คอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-04-2567 จ้างซ่อมระบบสุขาภิบาลของสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›