ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-04-2563 จ้างโครงการจ้างรับ/ส่งและประมวลผลข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีปลูกถ่ายอวัยวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-04-2563 จ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
31-03-2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 16 รายการ 27 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-03-2563 จ้างเปลี่ยนกระจก อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-03-2563 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : ละครหลังข่าวภาคค่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-03-2563 จ้างซักรีดทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะและผ้าหุ้มเก้าอี้
30-03-2563 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-03-2563 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-03-2563 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 2483 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-03-2563 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล 3360 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-03-2563 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-03-2563 จ้างพิมพ์คู่มือระบบตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-03-2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ Spson Waste Toner Bottle จำนวน 3 กล่อง
24-03-2563 จ้างพิมพ์หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2563 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
24-03-2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุยานพาหนะ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-03-2563 จ้างพิมพ์หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม จำนวน 55 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-03-2563 จ้างสมัครสมาชิก CEIC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-03-2563 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สีพร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›