ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
14-07-2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
13-07-2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563
09-07-2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง
03-07-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สารคดีข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-07-2563 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันสังคม กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-07-2563 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-07-2563 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-07-2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์สี ยี่ห้อ HP รุ่น HP Officejet 7110 จำนวน 13 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-06-2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-06-2563 จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-06-2563 จ้างเปลี่ยนกระจกบานเลื่อนเป็นบานกระทุ้งชั้น 8 และแก้ไขบานเลื่อนอลูมิเนียมชั้น 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-06-2563 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-06-2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุยานพาหนะ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-06-2563 จ้างซักรีดทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะและผ้าหุ้มเก้าอี้ จำนวน 344 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-06-2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-06-2563 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 11 รายการ
23-06-2563 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 18 รายการ
19-06-2563 สมัครสมาชิกผู้ให้บริการแบบจำลองการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลก (Global Economic Model)
19-06-2563 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : รายการเรื่องเล่าเช้านี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-06-2563 จ้างผู้ว่างงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อช่วยงานประกันสังคมเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563
 1 2 3 >  Last ›