ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
23-09-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2564
23-09-2564 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ :สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-09-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 19 รายการ 23 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-09-2564 ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9 ลิตร
16-09-2564 จ้างดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม โดยวิธีคัดเลือก
16-09-2564 เช่าโครงการเพ่ิ่มประสิทธิภาพระบบ Contact Center 1506 เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ ๓ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2564 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สี จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13-09-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ 16 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2564 จ้างทำของที่ระลึก จำนวน 350 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-09-2564 จ้างทะลวงท่อชักโครกห้องน้ำชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-09-2564 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 2 รายการ
09-09-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-09-2564 จ้างทำคู่มือการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับจัดทำ 4 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
08-09-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุุนเงินทดแทน : ผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-09-2564 จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-09-2564 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล 8679 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-09-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-09-2564 จ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›