ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
16-01-2562 จ้างโครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง และกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง โดยวิธีคัดเลือก
16-01-2562 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
16-01-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01-2562 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-01-2562 ซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร ประจำปี 2562
09-01-2562 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
09-01-2562 จ้างผลิตชุดมาสคอตน้องออมสุข น้องอุ่นใจ
08-01-2562 ซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร
08-01-2562 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำปี 2562
07-01-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย และระบบดับเพลิง จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-01-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-01-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบบรรจุถัง ขนาด 18.9 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-01-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-01-2562 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำปี 2562
04-01-2562 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562
02-01-2562 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ปี 2562 โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
02-01-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปี 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปี 2562
02-01-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-01-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ Printronix รุ่น P7215 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-01-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›