ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
30-11-2566 จ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้ง โครงการการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2566 จ้างพิมพ์แบบขีดคะแนนการเลือกตั้งโครงการการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2566 ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9 ลิตร
28-11-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-11-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-11-2566 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
24-11-2566 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1496 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-11-2566 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ 1497 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-11-2566 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์รายการ Morning Nation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-11-2566 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กร 7956 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-11-2566 จ้างทำวัสดุโครงการประชาสัมพ้นธ์ข่าวสารงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพท้นที่ 5 ประจำปี 2566 (ถุงผ้าประชาสัมพันธ์ ขนาด กว้าง 12 นิ้วXสูง14นิ้ว) โดยวิธ๊เฉพาะเจาจะง สปส.กทม.พท.5
23-11-2566 จ้างพิมพ์หนังสือทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบ จำนวน 700 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-11-2566 จ้างแปลเอกสารจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หนังสือรายงานประจำปี 2565 สำนักงานประกันสังคม ต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-11-2566 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กร 7956 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-11-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-11-2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-11-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ปรุงสำเร็จ) และอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-11-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 25 รายการ 32 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-11-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมดาดฟ้าและทาสีฝ้าเพดานอาคารฝึกอาชีพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-11-2566 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1496 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›