ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
01-06-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-06-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 13 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-05-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคม (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า พิมพ์โลโก้ จำนวน 184 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-05-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-05-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้า 600D และกระบอกน้ำพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-05-2566 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการสร้างเสริมสมรรถนะบุคลากรสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-05-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ 18 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-05-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการ 19 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-05-2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการเครื่องคิดเลข ขนาด 14 หลัก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-05-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-05-2566 ซื้อเครื่องคิดเลข ขนาด 14 หลัก จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2566 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรประกันสังคม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-05-2566 จ้างลอกท่อระบายน้ำภายในสำนักงานประกันสังคม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-05-2566 จ้างซ่อมกล้อง Video Conference Logitech จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-05-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›