ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
24-05-2562 การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
23-05-2562 จ้างที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
22-05-2562 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์บัตรประกันสังคม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-05-2562 จ้างซ่อมรถเข็นมือจับพับเก็บได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21-05-2562 จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๒๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2562 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 10 รายการ
17-05-2562 จ้างที่ปรึกษาทางการแพทย์และที่ปรึกษาทางการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบโทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-05-2562 จ้างทำตรายาง 9 ดวง จำนวน 9 รายการ
16-05-2562 จ้างซักรีดทำความสะอาดผ้าปูโต๊ะและผ้าหุ้มเก้าอี้
16-05-2562 เช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ 2472 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กพ 9440 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15-05-2562 ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ประกันสังคมปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปส.พท.7)
14-05-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กว 2368 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-05-2562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปส.พท.7)
14-05-2562 จ้างโครงการจ้างรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีบำบัดทดแทนไต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-05-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-05-2562 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ 2486 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›