ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
20-03-2562 จ้างสมัครสมาชิก CEIC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-03-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562
15-03-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาบัญชี จ(๒) จำนวน ๔ รายการ
14-03-2562 จ้างที่ปรึกษาจัดทำสัดส่วนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Asset Allocation) กองทุนเงินทดแทน โดยวิธีคัดเลือก
13-03-2562 เช่าระบบเครือข่าย MPLS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-03-2562 จ้างซ่อมแซมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย อาคารอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-03-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-03-2562 จ้างผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์วันแรงงานแห่งชาติ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-03-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-03-2562 ซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร ประจำปี 2562
07-03-2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน อะไหล่เหล็กเจาะ เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 5 ชุด
06-03-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-03-2562 จ้างบำรุงรักษารบบการตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก
05-03-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
05-03-2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลฯ
05-03-2562 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2562 เช่ารถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-03-2562 จัดซื้อสมุดโน๊ต จำนวน ๑๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-02-2562 จัดจ้างบำรุงรักษาสวนหย่อม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-02-2562 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 8 รายการ
 1 2 3 >  Last ›