ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
05-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 96 รายการ 128 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-03-2564 จ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : หนังสือพิมพ์มติชนและข่าวสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-03-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-03-2564 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : รายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน
03-03-2564 จ้างทำตรายาง 13 รายการ 15 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-03-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-03-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-03-2564 จ้างทำตรายาง 2 รายการ 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-03-2564 จ้างทำตรายาง 6 รายการ 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-03-2564 จ้างทำตรายาง 2 รายการ 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-03-2564 จ้างทำตรายาง 40 รายการ 43 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-02-2564 ประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-02-2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์สายสัญญาณ จำนวน 5 รายการ
25-02-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-02-2564 ซื้อวัสดุช่างและไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-02-2564 จ้างทำฉากกั้นเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-02-2564 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1 2 3 >  Last ›