ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
06-02-2566 ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Antigen test kit (ATK) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างพิมพ์ซองจดหมาย จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
03-02-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 14 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 24 รายการ 32 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าหมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-02-2566 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮอ 189 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-02-2566 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด ๘๐ แกรม โดยวิธีคัดเลือก
02-02-2566 โครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ระยะเวลา ๒ เดือน (เดือนกุมภาพันธ์– เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
02-02-2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-02-2566 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กว 3589 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตุ๊กตาหมี (คละสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม)
01-02-2566 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน 4กฐ8418 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สปส.กทม.พท.5)
01-02-2566 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดสำนักงานประกันสังคม จำนวน 61 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-01-2566 จ้างทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2566 จ้างทำตรายาง จำนวน 28 รายการ 60 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-01-2566 เช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›