ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
27-05-2565 จ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก
27-05-2565 จ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการจัดทำมาตรฐานห้อง Data Center สู่ระบบ ISO 27001 โดยวิธีคัดเลือก
27-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
26-05-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2565 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2565 จ้างติดตั้งโคมไฟส่องป้ายทำเนียบผู้บริหารชั้น 1 อาคารอำนวยการ และติดตั้งตาข่ายกันนกที่ช่องกันแสงระเบียงชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-05-2565 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์สี LED แบบ NETWORK จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-05-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-05-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-05-2565 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1470 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-05-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ 19 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-05-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-05-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-05-2565 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-05-2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20-05-2565 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-05-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-05-2565 จ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19-05-2565 จ้างทำใบประกาศนียบัตรพร้อมปก จำนวน 46 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-05-2565 จ้างซ่อมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›