ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
18-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเภสัชกรรมเพื่อกำกับคุณภาพการใช้ยาของสถานพยาบาลและกำกับตรวจสอบการจ่ายชดเชยยาบัญชีหลักแห่งชาติ จ(๒) และยาต้านไวรัสเอดสด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17-09-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาบัญชี จ(๒) จำนวน ๑ รายการ
15-09-2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-09-2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2563 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-09-2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-09-2563 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน โดยวิธีคัดเลือก
10-09-2563 จ้างจัดตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปิด โครงการ Healthy Thailand ผู้ประกันตนตระหนักรู้ สุขภาวะที่ดี สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่
09-09-2563 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-09-2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องยิงบอร์ด ยี่ห้อ MAX รุ่น TG-A จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-09-2563 จ้างจัดกิจกรรมนิทรรศการโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 1-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2563 จ้างซ่อมจอภาพแสดงผลระบบ Video Wall Controller พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2563 จ้างจัดสวนดอกไม้วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-08-2563 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ
28-08-2563 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-08-2563 จ้างทาสีโรงจอดรถและทางเดินระหว่างอาคารภายในสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28-08-2563 จ้างทำโล่รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2563 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นจ 2485 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27-08-2563 ซื้อหมึกพิมพ์สำเนาริโซ่กราฟ จำนวน 10 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›