ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
13-11-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กว 3596 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-2561 จัดจ้างเติมน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง จำนวน ๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12-11-2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-11-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-11-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-11-2561 จ้างดำเนินการจัดแถลงข่าวสื่อมวลชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-11-2561 จ้างประชาสัมพันธ์งานกองทุนเงินทดแทนทางสื่อหนังสือพิมพ์
07-11-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-11-2561 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 3 รายการ
07-11-2561 จัดซื้อซองจดหมาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-11-2561 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-11-2561 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-11-2561 จัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล 3374 นนทบุรี จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-11-2561 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2560 จำนวน 300 เล่ม
06-11-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 83-0153 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-11-2561 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินกองทุนประกันสังคม
05-11-2561 จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐๗ อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-11-2561 ปรับปรุงพื้นห้องทำงานผู้บริหารระดับสูง ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-11-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ1467 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05-11-2561 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ 2472 นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›