ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
15-06-2564 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
15-06-2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่างและไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-06-2564 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 2 รายการ
11-06-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ 16 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-06-2564 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11-06-2564 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-06-2564 ซื้อแผ่นอะคริลิค พร้อมติดตั้ง กั้นระหว่างโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงถังแรงดันน้ำดื่ม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-06-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09-06-2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารอำนวยการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-06-2564 จ้างพิมพ์เอกสารแนบท้ายกฎกระทรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08-06-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ 11 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2564 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-06-2564 จ้างทำตรายาง 3 รายการ 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-06-2564 จ้างจัดกิจกรรมนิทรรศการศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›