ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
10-11-2563 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  TOR เครื่องถ่าย64.pdf
10-11-2563 - 13-11-2563
02-11-2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม
  TOR สวนหย่อม64.pdf
02-11-2563 - 05-11-2563
02-11-2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง 5 อาคาร
  TOR ประปา64.pdf
02-11-2563 - 05-11-2563
29-10-2563 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง
  TOR ความสะอาดระยอง64.pdf
29-10-2563 - 03-11-2563
26-10-2563 ประกวดราคาเช่าโครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เป้าหมายรายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  TOR 1506.pdf
26-10-2563 - 29-10-2563
26-10-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
26-10-2563 - 30-10-2563
22-10-2563 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ความสะอาด.pdf
22-10-2563 - 28-10-2563
21-10-2563 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud)
  TOR cloud64.pdf
21-10-2563 - 27-10-2563
21-09-2563 ประกวดราคาเช่าโครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เป้าหมายรายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf , ภาคผนวก.pdf
21-09-2563 - 28-09-2563
18-09-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ.pdf
18-09-2563 - 23-09-2563
16-09-2563 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf
16-09-2563 - 21-09-2563
16-09-2563 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและออกอากาศทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
16-09-2563 - 21-09-2563
11-09-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor วัสดุสำนักงาน.pdf
11-09-2563 - 17-09-2563
01-09-2563 จ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR SMS63.pdf
01-09-2563 - 08-09-2563
01-09-2563 จ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน : ผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR สื่อโทรทัศน์ (กองทุนเงินทดแทน).pdf
01-09-2563 - 08-09-2563
31-08-2563 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อวิทยุ.pdf
31-08-2563 - 03-09-2563
27-08-2563 จ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน ผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR สื่อออนไลน์ (กองทุนเงินทดแทน).pdf
27-08-2563 - 01-09-2563
26-08-2563 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลงทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TORจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลงทุน.pdf
26-08-2563 - 31-08-2563
18-08-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อวิทยุ.pdf
18-08-2563 - 21-08-2563
24-07-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สื่อสิ่งพิมพ์.pdf
24-07-2563 - 31-07-2563
‹ First  < 3 4 5 6 7 >