ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
29-03-2565 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf , ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
29-03-2565 - 01-04-2565
29-03-2565 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR สกู๊ปข่าว65.pdf
29-03-2565 - 01-04-2565
25-03-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
25-03-2565 - 30-03-2565
18-03-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน
  Tor.pdf
18-03-2565 - 23-03-2565
09-03-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
09-03-2565 - 14-03-2565
21-02-2565 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
21-02-2565 - 24-02-2565
21-02-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้างองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
21-02-2565 - 24-02-2565
21-02-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการ ITIL และแผนการดำเนินงานต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ IT-BCP (IT Business Continuity Plan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
21-02-2565 - 24-02-2565
14-02-2565 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ
  ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ.pdf
14-02-2565 - 18-02-2565
10-02-2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
10-02-2565 - 15-02-2565
10-02-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor เครื่องกำเนิดไฟฟ้า.pdf
10-02-2565 - 15-02-2565
10-02-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility) พร้อมติดตั้งใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
10-02-2565 - 15-02-2565
07-02-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR ครุภัณฑ์ 6 รายการ.pdf
07-02-2565 - 10-02-2565
24-01-2565 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม
  TOR.pdf , ตัวอย่างใบเสร็จ.pdf , ตัวอย่างสำเนาใบเสร็จ.pdf
24-01-2565 - 27-01-2565
17-01-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเชื่อมต่อบริการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเจาะจง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
17-01-2565 - 20-01-2565
10-01-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
10-01-2565 - 13-01-2565
07-01-2565 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็น

07-01-2565 - 20-01-2567
04-01-2565 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
04-01-2565 - 07-01-2565
04-01-2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
04-01-2565 - 07-01-2565
27-12-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ครุภัณฑ์คอม ปี65.pdf
27-12-2564 - 30-12-2564
 < 1 2 3 4 >  Last ›