ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
01-09-2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมภายในสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สวนหย่อม.pdf
01-09-2566 - 06-09-2566
31-08-2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ตกแต่งภายใน ชั้น 6.pdf
31-08-2566 - 05-09-2566
30-08-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สปอตโทรทัศน์.pdf
30-08-2566 - 04-09-2566
28-08-2566 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf
28-08-2566 - 31-08-2566
28-08-2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องรับรองโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ห้องโถง ชั้น1.pdf
28-08-2566 - 31-08-2566
24-08-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้ดทำคลิปวีดิโอชุดความรู้งานประกันสังคม (ชัวร์แล้วแชร์เลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ชัวร์แล้วแชร์เลย.pdf
24-08-2566 - 29-08-2566
21-08-2566 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แบบพิมพ์ 15 รายการ.pdf
21-08-2566 - 24-08-2566
21-08-2566 ประกวดราคาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital billboard กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf
21-08-2566 - 24-08-2566
11-08-2566 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
11-08-2566 - 17-08-2566
07-08-2566 โครงการจัดหาระบบจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf
07-08-2566 - 10-08-2566
03-08-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร (HRD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  HRD TOR.pdf
03-08-2566 - 08-08-2566
25-07-2566 ประกวดราคาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital billboard กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor digital billboard.pdf
25-07-2566 - 03-08-2566
24-07-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการงานกองทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf
24-07-2566 - 27-07-2566
18-07-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการงานกองทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
18-07-2566 - 21-07-2566
13-07-2566 โครงการจัดหาระบบจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
13-07-2566 - 18-07-2566
23-06-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ครุภัณฑ์ 2 รายการ.pdf
23-06-2566 - 28-06-2566
08-06-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
08-06-2566 - 13-06-2566
06-06-2566 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมโครโฟนห้องประชุม จำนวน 31 ตัว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ) จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  TOR .pdf , เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ.pdf
06-06-2566 - 09-06-2566
19-05-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor.pdf
19-05-2566 - 24-05-2566
19-05-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธภาพลักษณ์งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื่อโทรทัศน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
19-05-2566 - 24-05-2566
 1 2 3 >  Last ›