ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
08-07-2563 จ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
  TOR สื่อออนไลน์63.pdf
08-07-2563 - 13-07-2563
03-07-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
03-07-2563 - 10-07-2563
12-06-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor แบบพิมพ์.pdf
12-06-2563 - 17-06-2563
26-05-2563 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-05-2563 - 29-05-2563
25-05-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
25-05-2563 - 28-05-2563
25-05-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สปอตโทรทัศน์.pdf
25-05-2563 - 28-05-2563
20-05-2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  torบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ.pdf
20-05-2563 - 25-05-2563
18-05-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สารคดีข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
18-05-2563 - 21-05-2563
08-05-2563
  tor.pdf
08-05-2563 - 15-05-2563
07-05-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
07-05-2563 - 13-05-2563
05-05-2563 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV)
  TORโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV).pdf
05-05-2563 - 12-05-2563
14-04-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-04-2563 - 17-04-2563
13-04-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ความพึงพอใจ.pdf
13-04-2563 - 16-04-2563
10-04-2563 ประกวดราคาจ้างทำเสื้อสัญลักษณ์ต้นแบบเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ (Best Practice) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
10-04-2563 - 15-04-2563
10-04-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor มอบสุข.pdf
10-04-2563 - 15-04-2563
10-04-2563 ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
10-04-2563 - 15-04-2563
02-04-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี63.pdf
02-04-2563 - 08-04-2563
05-03-2563 จ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ
  TOR นิทรรศการวันแรงงาน.pdf
05-03-2563 - 10-03-2563
06-02-2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑ อาคาร จำนวน ๑ เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบ CCTV และระบบสายสัญญาณ TV จำนวน ๕ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-02-2563 - 12-02-2563
16-01-2563 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
16-01-2563 - 23-01-2563
 1 2 3 >  Last ›