ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
15-03-2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงห้องสมุด ชั้น 2 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงห้องสมุด ชั้น 2 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว.pdf
15-03-2562 - 20-03-2562
11-03-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัรณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สปส.พท.2)
  ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf , ร่างคุณลักษณะ.pdf
11-03-2562 - 18-03-2562
06-03-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor พนักงานขับรถ.pdf
06-03-2562 - 11-03-2562
06-03-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการ E-Compensate พัฒนาระบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor e-compensate.pdf
06-03-2562 - 11-03-2562
04-03-2562 ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเภทของรางวัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ของรางวัล.pdf
04-03-2562 - 07-03-2562
01-03-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ยานพาหนะ.pdf
01-03-2562 - 06-03-2562
28-02-2562 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
  รายละเอียดงานก่อสร้าง (TOR).pdf , เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9.pdf
28-02-2562 - 04-03-2562
28-02-2562 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
28-02-2562 - 05-03-2562
28-02-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor .pdf
28-02-2562 - 05-03-2562
27-02-2562 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ของที่ระลึก 4 รายการ.pdf
27-02-2562 - 04-03-2562
27-02-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 62.pdf , รายการจัดสรรครุภัณฑ์ .pdf
27-02-2562 - 05-03-2562
12-02-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  tor เครื่องถ่าย.pdf
12-02-2562 - 15-02-2562
06-02-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ระบบควบคุมโทรศัพท์.pdf
06-02-2562 - 11-02-2562
31-01-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง .pdf
31-01-2562 - 05-02-2562
21-01-2562 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สปส.1-10.pdf
21-01-2562 - 25-01-2562
18-01-2562 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
18-01-2562 - 23-01-2562
16-01-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น1 อาคารกระทรวงแรงงาน เป็นศูนย์อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  แบบแปลน.pdf , tor.pdf , รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์.pdf
16-01-2562 - 22-01-2562
17-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR ระบบควบคุมไฟฟ้า.pdf
17-12-2561 - 20-12-2561
17-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor พนักงานขับรถ.pdf
17-12-2561 - 20-12-2561
14-12-2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor โทรศัพท์ ปี 62.pdf
14-12-2561 - 19-12-2561
 1 2 3 >  Last ›