ประกาศร่าง TOR

 วันที่ประกาศ  รายการ  ช่วงพิจารณารับฟัง
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด
19-01-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ.pdf , ราคากลาง.pdf
19-01-2566 - 24-01-2566
18-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร และระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor ระบบ.pdf
18-01-2566 - 23-01-2566
16-01-2566 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10 ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor 1-10.pdf
16-01-2566 - 19-01-2566
12-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมบำรุงสุขภาพ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-01-2566 - 16-01-2566
12-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-01-2566 - 16-01-2566
10-01-2566 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
  จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖.pdf
10-01-2566 - 10-01-2566
10-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 4 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
10-01-2566 - 13-01-2566
09-01-2566 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
09-01-2566 - 12-01-2566
29-12-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบประปา ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบดับเพลิง ๕ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
29-12-2565 - 05-01-2566
30-11-2565 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑
  จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑.pdf
29-11-2565 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  บก. 06.pdf
29-11-2565 - 02-12-2565
29-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลหรือรักษาสวนหย่อม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ประจำปี 2566
  บก.06.pdf
29-11-2565 - 02-12-2565
29-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และจัดหาอาหารเสริม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ประจำปี 2566
  บก.06.pdf
29-11-2565 - 02-12-2565
15-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
  ร่างประกาศเชิญชวนฯ.pdf , ร่างเอกสารประกวดราคาฯ.pdf
15-11-2565 - 18-11-2565
15-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ประจำปี 2566
  TOR แม่บ้าน.pdf
15-11-2565 - 18-11-2565
07-11-2565 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR เช่าเครื่องถ่าย66.pdf
07-11-2565 - 10-11-2565
04-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รักษาความสะอาด.pdf
04-11-2565 - 09-11-2565
04-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รปภ..pdf
04-11-2565 - 09-11-2565
03-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor สวนหย่อม.pdf
03-11-2565 - 08-11-2565
03-11-2565 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor รักษาความสะอาดระยอง.pdf
03-11-2565 - 08-11-2565
 1 2 3 >  Last ›