ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
04-03-2565 โครงการจ้างรับ ส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอกและข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
03-03-2565 โครงการจ้างวิเคราะห์การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ของผู้ป่วยในและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ
02-03-2565 จัดซื้อยาเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
28-02-2565 จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
28-02-2565 การดำเนินการจัดทำมาตรฐานห้อง Data center สู่ระบบ ISO 27001
21-02-2565 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-02-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้างองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-02-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการ ITIL และแผนการดำเนินงานต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ IT-BCP (IT Business Continuity Plan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-02-2565 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 5 รายการ
15-02-2565 โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานประกันสังคม
11-02-2565 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
10-02-2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-02-2565 โครงการจ้างที่ปรึกษาทางการแพทย์และทางการพยาบาล กองทุนเงินทดแทน
10-02-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-02-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility) พร้อมติดตั้งใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-02-2565 จัดทำวารสารประกันสังคม
07-02-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
07-02-2565 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารการลงทุน
26-01-2565 จ้างรับ-ส่งและประมวลผลข้อมูลบริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน เพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีปลูกถ่ายอวัยวะและกรณีค่ายาแฟคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2565 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›