ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
10-05-2565 จัดจ้างทำของที่ระลึก
09-05-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา ITIL และแผนการดำเนินงานต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ IT-BCP (IT Business Continuity Plan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-05-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื่อโทรทัศน์)
06-05-2565 จัดทำปฏิทินประกันสังคม ปี 2566
05-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-05-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-04-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สปอตโทรทัศน์
27-04-2565 สมัครสมาชิก Bloomberg
26-04-2565 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-04-2565 สมัครสมาชิกระบบบริการข้อมูลและรายงานความเสี่ยงตลาด (Market Risk Report) และการคำนวณแหล่งที่มาของผลตอบแทนจากการลงทุน (Return Attribution)
08-04-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข
05-04-2565 คู่มือนายจ้างกองทุนเงินทดแทน
31-03-2565 โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร e-learning ของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565
30-03-2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29-03-2565 จ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-03-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-03-2565 สมัครสมาชิก CEIC
09-03-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 < 1 2 3 4 >  Last ›