ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
10-04-2563 ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-04-2563 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
03-04-2563 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 2 รายการ
03-04-2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ
02-04-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-04-2563 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
01-04-2563 สมัครสมาชิก Bloomberg
24-03-2563 จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
24-03-2563 สมัครสมาชิกระบบข้อมูบและรายงานความเสี่ยงตลาดและการคำนวณที่มาของผลตอบแทนจากการลงทุน (Return Attribution)
20-03-2563 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
17-03-2563 จ้างโครงการจ้างรับ/ส่งและประมวลผลข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีปลูกถ่ายอวัยวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-03-2563 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
16-03-2563 โครงการจ้างพัฒนาหลักสูตร e-learning ของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563
13-03-2563 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 4 รายการ
06-03-2563 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 2 รายการ
05-03-2563 สมัครสมาชิก CEIC
03-03-2563 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 3 รายการ
03-03-2563
28-02-2563 จ้างพิมพ์วารสารประกันสังคม ปี 2563
24-02-2563 รูปบบแนวทางการจัดบริการทางการแพทย์กรณีคลอดบุตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกันตน
‹ First  < 11 12 13 14 15 >