ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
04-09-2566 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-09-2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมภายในสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-08-2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-08-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-08-2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องรับรองโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-08-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้ดทำคลิปวีดิโอชุดความรู้งานประกันสังคม (ชัวร์แล้วแชร์เลย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-08-2566 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-08-2566 ประกวดราคาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital billboard กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
11-08-2566 ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-08-2566 ผลิตหนังสือที่ระลึกครบรอบ 33 ปี สำนักงานประกันสังคม
03-08-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร (HRD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-07-2566 ประกวดราคาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital billboard กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-07-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการงานกองทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
18-07-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการงานกองทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-07-2566 โครงการจัดหาระบบจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-06-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-06-2566 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) จำนวน 38 รายการ
09-06-2566 จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) จำนวน 3 รายการ
08-06-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08-06-2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›