ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
16-01-2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น1 อาคารกระทรวงแรงงาน เป็นศูนย์อาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-12-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
25-12-2561 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 3 รายการ
25-12-2561 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานประกันสังคม
25-12-2561 จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์บริการอิเล็กทรอนิกส์
24-12-2561 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้
24-12-2561 ซื้อสมุดบันทีกข้อมูล
24-12-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
24-12-2561 สมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดเงิน ตลาดทุน
24-12-2561 สมัครสมาชิกระบบบริการข้อมูลกองทุนรวม
24-12-2561 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานประกันสังคมในรูปแบบ e-Service
21-12-2561 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
20-12-2561 จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลง และหนู สำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562
20-12-2561 จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำปี 2562
20-12-2561 จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำปี 2562
20-12-2561 เช่าใช้อินเตอร์เน็ต กองบริหารการลงทุน
20-12-2561 สมัครสมาชิกสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA)
18-12-2561 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 12 รายการ
18-12-2561 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
18-12-2561 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 4 รายการ
 1 2 3 >  Last ›