ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
17-04-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
17-04-2567 จ้างสมัครสมาชิกระบบข้อมูลและรายงานความเสี่ยงลาด (Market Risk Report System) และการคำนวณแหล่งที่มาของผลตอบแทนจากการลงทุน (Return Attribution) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  tor.pdf
09-04-2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
09-04-2567 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
04-04-2567 จ้างพิมพ์แผ่นพับกองทุนเงินทดแทน
  tor.pdf
02-04-2567 จ้างผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์วันแรงงานแห่งชาติ
  tor.pdf
01-04-2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ.pdf
01-04-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : สารคดีข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
29-03-2567 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการวันแรงงานแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
29-03-2567 จ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ปี 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  tor.pdf
28-03-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์(เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
18-03-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
14-03-2567 จัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) จำนวน 2 รายการ
  tor.pdf
08-03-2567 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ระบบ Online กองทุนประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
07-03-2567 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  TOR.pdf
05-03-2567 โครงการจ้างรับ-ส่งข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนประเภทผู้ป่วยนอกและข้อมูลบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  tor.pdf
05-03-2567 โครงการจ้างวิเคราะห์การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ของผู้ป่วยใน และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ
  tor.pdf
01-03-2567 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
27-02-2567 สมัครสมาชิก CEIC
  tor.pdf
27-02-2567 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue) เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  tor.pdf
 1 2 3 >  Last ›