ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
16-05-2562 ประกวดราคาซื้อตามโครงการเปลี่ยนลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ สำนักงานประกันสังคม รวม 4 อาคาร อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารอำนวยการ และอาคารคลังพัสดุ รวม 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-05-2562 ซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 10 รายการ
14-05-2562 ประกวดราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานประกันสังคม ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
14-05-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับกองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13-05-2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-05-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการ สปส.มอบสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10-05-2562 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อเดลินิวส์ออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-05-2562 จ้างประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10-05-2562 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ คลื่นลูกทุ่งมหานคร เอฟเอ็ม 95.0 เมกะเฮิรตซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03-05-2562 ซื้อวัสดุใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-04-2562 จ้างแปลกฎหมายสำนักงานประกันสังคม จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 58 ฉบับ จำนวน 188 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26-04-2562 ประกวดราคาจ้างโครงการสมัชชาแรงงานนอกระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-04-2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-04-2562 จ้างวิเคราะห์การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ของผู้ป่วยใน วิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินปกติ
22-04-2562 จ้างเผยแพร่สื่อหนังสือพิมพ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
22-04-2562 จ้างประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
22-04-2562 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ จส.เอฟเอ็ม100เมกกะเฮิรตซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-04-2562 จ้างประชาสัมพันธ์สื่อโทรทัศน์ทางรายการคุยข่าย 10 โมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-04-2562 จ้างประชาสัมพันธ์สื่อโทรทัศน์ทางรายการเกาะขบวนรถไบร์ทไปกับป๋าแหง็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-04-2562 จ้างประชาสัมพันธ์สื่อโทรทัศน์ทางรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›