สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
21-05-2567 เมษายน 2567
02-05-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567(สปส.กทม.พท.7)
19-04-2567 มีนาคม 2567
09-04-2567 กุมภาพันธ์ 2567
03-04-2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 67) (สปส.กทม.พท.7)
02-04-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567
15-03-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567
29-02-2567 มกราคม 2567
15-02-2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
14-02-2567 ธันวาคม 2566
15-01-2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ต.ค. - เดือน ธ.ค. 66)
13-01-2567 ธันวาคม 2566
08-12-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566
07-12-2566 พฤศจิกายน 2566
08-11-2566 ตุลาคม 2566
03-11-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566
16-10-2566 กันยายน 2566
10-10-2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน ก.ค. - เดือน ก.ย. 66)
06-10-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
14-09-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
 1 2 3 >