สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
08-11-2566 ตุลาคม 2566
03-11-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566
16-10-2566 กันยายน 2566
10-10-2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน ก.ค. - เดือน ก.ย. 66)
06-10-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
14-09-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
13-09-2566 สิงหาคม 2566
22-08-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
11-08-2566 กรกฎาคม 2566
27-07-2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566.pdf
25-07-2566 มิถุนายน 66
11-07-2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมย. - เดือน มิย. 66)
07-07-2566 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2566
12-06-2566 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2566
09-06-2566 พฤษภาคม 2566
17-05-2566 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 66
15-05-2566 เมษายน 2566
25-04-2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม 2566-เดือนมีนาคม 2566)
21-04-2566 มีนาคม 2566
18-04-2566 มีนาคม 2566
 1 2 3 >