ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา

 รายการ ประเภท
ประกาศ : รายชื่อโรงพยาบาลให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่รับดูแลผู้ประกันตนป่วยโควิด-19 แบบ เจอ แจก จบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง มอบ เลขาฯ รมว. “สุเทพ” จ่ายเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน แก่ทายาทของผู้จัดการผับ Mountain B สัตหีบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว. สุชาติ สั่ง ประกันสังคม มอบเงินประโยชน์ทดแทนแก่ทายาท ผู้ประกันตนเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ผับ Mountain B โดยด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง ห่วงใย สั่ง สปส. ช่วยเหลือทายาทลูกจ้างเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ Mountain B ด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง ส่ง เลขาฯ รมว. “สุเทพ” รุดมอบเงินทดแทน แก่ทายาทผู้ประกันตนเสียชีวิตเหตุไฟไหม้ผับ Mountain B สัตหีบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ ‘โฆษก’ รุดมอบเงินทดแทนแก่ทายาทลูกจ้าง ที่เสียชีวิตจากคานปูนถล่มทับรถเสียชีวิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง สั่ง สปส.เร่งเยียวยาลูกจ้างกรมทางหลวงโดนคานหล่นทับ พร้อมมอบ ‘ที่ปรึกษา’ รุดมอบเงินทดแทน กรณีเสียชีวิตให้แก่ทายาท และกรณีเจ็บป่วยให้แก่ลูกจ้าง โดยทันที
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ​รมว. เฮ้ง ส่งที่ปรึกษา “ธิวัลรัตน์” เยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประกันตนป่วยในตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม พร้อมเยียวยาจ่ายเงินกรณีว่างงาน แก่ลูกจ้าง บริษัท JSL ถูกเลิกจ้าง ที่ขึ้นทะเบียนได้อนุมัติสิทธิแล้ว 84 ราย ยอดจ่าย 3.7 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว. “เฮ้ง” ส่ง เลขาธิการ 'บุญสงค์' ลุยเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ “โครงการ สปส.มอบสุข ในจังหวัดพะเยา”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ​รมว. “สุชาติ” ส่ง เลขาธิการ 'บุญสงค์' เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ป่วยใน รพ. เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ จังหวัดเชียงราย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่ “โครงการ สปส.มอบสุข จังหวัดเชียงราย” ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ตำบลคลองครุ จังหวัดสมุทรสาคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ ‘โฆษก’ รุดมอบเงินทดแทนแก่ทายาทลูกจ้าง ที่เสียชีวิตในบ่อพักน้ำเสียคอนโดย่านบางนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว. เฮ้ง ห่วงลูกจ้างทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย คอนโดฯ ย่านบางนา “ประสบเหตุไฟฟ้าช็อตตาย 3 เจ็บ 1” สั่ง เลขาธิการ สปส. รุดช่วยเหลือด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว. เฮ้ง ส่งที่ปรึกษา “ธิวัลรัตน์” เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยประกันสังคม ใน รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว. แรงงาน มอบ ธิวัลรัตน์ ที่ปรึกษาแรงงาน มอบสิทธิประโยชน์ แก่ทายาท ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากเหตุตู้คอนโทรลไฟเตาหลอมระเบิด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. แจ้งผู้ประกันตน ม. 40 จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน ส.ค.64 – ม.ค.65 และ ก.พ. - ก.ค. 65 เตรียมรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง ส่ง เลขาธิการฯ บุญสงค์ มอบสิทธิประโยชน์แก่ทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิตเพลิงไหม้ร้านเบาะรถยนต์ พิเชษฐ์การช่าง ใน จ.อุทัยธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว. สุชาติ นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประกันตนมาตรา 40 ในโครงการมอบบ้านผู้ยากไร้ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด 19 ตามมติการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ครั้งที่ 9-2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม แจงความคืบหน้าการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนผู้ประกันตนเป็นบอร์ดประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม พร้อมจ่ายกรณีว่างงาน แก่ลูกจ้าง บริษัท JSL ที่ถูกเลิกจ้าง ร้อยละ 50 ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน พร้อมสิทธิประโยชน์คุ้มครองต่อ 6 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.สุชาติ สั่ง ประกันสังคม รุดช่วยเหลือลูกจ้าง บริษัท JSL ถูกเลิกจ้างด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง ส่ง “รองเลขาธิการ สปส.” มอบสิทธิประโยชน์ แก่ทายาทลูกจ้างชาวกัมพูชาที่เสียชีวิตเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ ‘โฆษก’ รุดมอบสิทธิประโยชน์ แก่ทายาทลูกจ้างเสียชีวิตเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว. แรงงาน สั่งการด่วนให้ประกันสังคม ให้การช่วยเหลือลูกจ้าง เจ็บ ตาย ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพ็ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายก ห่วงใย สั่ง รมว.สุชาติ ช่วยเหลือลูกจ้างชุมชนบ่อนไก่ ปทุมวัน ในทันที
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายก ห่วงใย สั่ง รมว.สุชาติ ช่วยเหลือลูกจ้างร้านดารุมะ ซูชิ ถูกเลิกจ้างอย่างใกล้ชิด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการ สปส. สั่งการช่วยเหลือ ลูกจ้างหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ถูกเลิกจ้างด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดอาคาร สนง.ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แห่งใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายก “ตู่” นำ รมว.แรงงาน “เฮ้ง” พบปะแรงงานนอกระบบจังหวัดสกลนคร พร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงาน สานภารกิจแรงงานอิสระในพื้นที่ให้มีหลักประกันสังคมที่ยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : 'รมว.เฮ้ง' มอบ เลขา 'บุญสงค์' ลงพื้นที่ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว. เฮ้ง ส่งที่ปรึกษา “ธิวัลรัตน์” เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยประกันสังคม ใน รพ.เขาย้อย, ท่ายาง, ชะอำ จ.เพชรบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน มอบ เลขาธิการ สปส. 'บุญสงค์' ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงบ้านในจังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.สุชาติ นำ เลขา บุญสงค์ และคณะ เข้าพบ ผู้อำนวยการใหญ่ ILO
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.รง.“สุชาติ” หารือ ผอ.ไอแอลโอ “กาย ไรเดอร์” โชว์ถ้อยแถลงถึงบทบาท ประกันสังคม ช่วงโควิด-19 ให้การบริการรักษา – ด้านสุขภาพให้กับผู้ประกันตน ทุกสัญชาติ อย่างเท่าเทียมกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.จัดงานประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 4 (ส่วนภูมิภาค) จ.จันทบุรี รุกสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ ม.40
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม รับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) กับธนาคารออมสิน ได้แล้ววันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายก นำ รมว. สุชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สปส. รุกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยประกันสังคม รพ.มิชชั่นภูเก็ต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการ สปส. 'บุญสงค์' ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ทุพพลภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2565 ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กฎกระทรวงเพิ่มเงินบำนาญชราภาพกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ภายใน 60 เดือนให้กับทายาท มีผลบังคับใช้แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม หยุดแชร์ ! “ผู้ประกันตน ม.33,39,40 รับเงินเยียวยา เข้าบัญชีสิ้นเดือนพ.ค. 65 คนละ 5,000 บาท”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้นำแรงงาน ขอบคุณ นายก ผ่าน รมว.สุชาติ ปลดล็อค พ.ร.บ.ประกันสังคม ‘3 ขอ’ เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน รองรับสังคมสูงอายุ เป็นผลสำเร็จ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตน เฮ!! ครม.เห็นชอบอนุมัติหลักการ 3 ขอ เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม แจ้ง ผู้ประกันตน ม. 40 ไม่ต้องกังวล ! จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน ก.พ. – ก.ค.65 ขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินได้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พระราชกฤษฎีกา ประกาศลดจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 65
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.รง.“สุชาติ” นำ ลธ.สปส. “บุญสงค์” พบ รมว.รง.สิงคโปร์ หารือการจัดทำข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรื่องการฉีดวัคซีนให้ลูกจ้าง การดูแลผู้ประกันในช่วงที่เกิดแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. รับรางวัล “SIAMRATH ONLINE AWARD 2022” หน่วยงานส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมแรงงานดีเด่น “ด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19”
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2565 ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 งวด 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี 65 เลขาฯ สปส.เผย เตรียมมอบสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงที่ยั่งยืนแก่ผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซอย ‘ชุมชนพหลโยธิน 45’ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 65 ระหว่าง 1 พ.ค. - 31 ส.ค.65
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ยกระดับการให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทนตามใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.เปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 1 (ส่วนภูมิภาค) จ.นครศรีธรรมราช สร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ ม.40
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนช่วงวันหยุดสงกรานต์ 65 เจ็บป่วยฉุกเฉิน ติดโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม แจง ผู้ประกันตน ม. 40 ที่จ่ายเงินสมทบเกินงวดเดือน ก.พ. – ก.ค.65 ไม่ต้องกังวล ขอรับเงินคืนได้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว. เฮ้ง ส่งที่ปรึกษา “ธิวัลรัตน์” เยี่ยมผู้ประกันตนเนื่องในวันสงกรานต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ดูแล ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้ารักษา รพ. ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมแจง แนวทางรักษา ผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกันตน ลดเงินสมทบ เริ่มเดือน พ.ค.- ก.ค. นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2565 ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “การจัดเก็บเงินสมทบ ในกรณีเจ็บป่วย” เพื่อดูแลรักษาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน ส่ง ที่ปรึกษาฯ “ธิวัลรัตน์” ขึ้นเชียงราย มอบเงินแก่ทายาทลูกจ้างที่เสียชีวิต เหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิดกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมชี้แจง กรณีผู้ประกันตนป่วยโควิด ร้องโทรสายด่วน 1506 ขอความช่วยเหลือไม่ได้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่งการข้ามประเทศจากซาอุ ฯ มอบ รอง สปส. “นันทชัย” ลงพื้นที่ตรวจ ระบบการรักษา รพ.ตามสิทธิ - Hospitel ดูแลผู้ประกันตนติดโควิค ด้วยความห่วงใย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เปิดรับสมัคร รพ.เอกชน เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว. แรงงาน สั่งด่วน เลขาธิการประกันสังคม รุดช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ เรือบรรทุกน้ำมันระเบิดกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ดับ 1 เจ็บสาหัส 1 ที่ จ.สมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 งวด 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ​กระทรวงแรงงาน แจง ลดเงินสมทบไม่กระทบต่อเสถียรภาพกองทุนประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ​ประกันสังคม เอาจริง โรงพยาบาลที่ไม่ดูแลผู้ประกันตนติดโควิคตามข้อตกลง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม รุดช่วยเหลือผู้ประกันตนป่วยโควิด ร้อง รพ.ตามสิทธิฯ ให้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กระทรวงแรงงาน แจง ลดเงินสมทบ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ประกันตน ไม่กระทบเสถียรภาพของกองทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ทุพพลภาพ ปลื้ม รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เยี่ยมถึงบ้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ข่าวดีผู้ประกันตน!! รมว.สุชาติ ขับเคลื่อน 3 ขอ ใกล้ความจริงแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สำนักงานประกันสังคม เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ร่วมพัฒนารูปแบบสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ปลดล็อค เพิ่ม รพ. “เจอ แจก จบ” ดูแลผู้ประกันตนป่วยโควิด 19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ : รับสมัครสถานพยาบาลเอกชนเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ส่งหนังสือติดตามนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน ส่ง ที่ปรึกษาฯ “ธิวัลรัตน์” ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา มอบเงินประโยชน์ทดแทนแก่ญาติคนงานที่เสียชีวิต จากเหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.สุชาติ’ ห่วงผู้ประกันตนทุพพลภาพ ส่ง ‘คณะที่ปรึกษา’ ‘รอง สปส.’ ลงพื้นที่ให้กำลังใจถึงบ้านที่นนทบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.ยืนยัน รพ.ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมดูแลผู้ประกันตนติดโควิด-19 “เจอ แจก จบ” ตามมาตรฐานสาธารณสุข
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. เดินหน้าแก้กฎหมาย สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร “เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เผยขั้นตอนผู้ประกันตนเมื่อสงสัยติดโควิดต้องทำอย่างไร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “นายก” ห่วงลูกจ้างเรือบรรทุกน้ำมันระเบิด สั่ง รมว. เฮ้ง รุดช่วยเหลือด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนแนวทางการตรวจรักษาโควิด-19 กรณีผู้ประกันตนสงสัย เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 และการดูแลรักษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียน – แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 งวด 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2565 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบ ในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก จังหวัดเพชรบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามโครงการแฟคทอรี่ แซนด์บ็อกซ์ ที่บริษัท แม๊กซิม อินทริเกรดเด็ดฯ จ.ชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. เผยความคืบหน้า การปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ “3 ขอ”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เผยความคืบหน้าการจัดตั้ง “ธนาคารประกันสังคม” ลั่น! ยึดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องผู้ประกันตนเป็นที่ตั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ พร้อมสนับสนุนการทำงานเครือข่าย “บวร”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ชี้แจง กรณีการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพ “3 ขอ”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน ส่ง พ.ญ. นิธยาพร” สปส.จังหวัดปทุมธานี ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนหัวเรือหลักล้มป่วยเป็นทุพพลภาพถึงบ้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ‘รมว.เฮ้ง’ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ ‘โฆษก’ ลงพื้นที่ราชบุรี ดูแลให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพถึงบ้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.สุชาติ ลุยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้วกว่า 3.7 ล้านโดส
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามความคิดเห็นการรับรู้ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.สุชาติ’ ห่วงผู้ประกันตนทุพพลภาพ มอบ ‘ที่ปรึกษา’ ‘โฆษก’ ลงพื้นที่ให้กำลังใจถึงบ้านที่นครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เผยความคืบหน้าการดำเนินงาน ขั้นตอน การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 งวด 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 งวด 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2565 ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เผยมติ ครม.ประกันบำนาญขั้นต่ำ 5 ปี (60 เดือน) กรณีผู้รับบำนาญชราภาพเสียชีวิตก่อนได้รับบำนาญชราภาพครบ 60 เดือน ทายาทได้รับเงินเพิ่มจนครบ 60 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน เผยข่าวดี ผู้ประกันตนมาตรา 40 เฮ!! อีกรอบ ครม.เห็นชอบของขวัญปีใหม่ 65 ลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 60 ต่ออีก 6 เดือน (ก.พ.-ก.ค. 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน แจ้งข่าวดี นายจ้าง ประกาศขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : โชว์ผลการตอบแทนการลงทุน ปี 2564 สูงถึง 6 หมื่นกว่าล้านบาท สร้างความเชื่อมั่นเพียงพอการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทุกกรณี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่สมุทรสาครเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประกันตนฉีดวัคซีนบูสต์เข็ม 3 ที่ เซ็นทรัล มหาชัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ สร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตน ม.33 ชลบุรี เฮ!! รมว.เฮ้ง สั่ง สปส. เร่งฉีดเข็ม 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ‘รมว.เฮ้ง’ ส่ง ‘ที่ปรึกษาธิวัลรัตน์’ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตน ฉีดวัคซีนบูสต์เข็ม 3 ที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนหายห่วง รมว.เฮ้ง เตรียมเตียง Hospitel เกือบ 20,000 เตียง หมุนเวียนเพียงพอ รองรับโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.ขานรับนโยบายรัฐ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ยกระดับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานครบวงจร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง มอบ ‘ที่ปรึกษา’ ‘โฆษก’ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนฉีดวัคซีนบูสต์เข็ม 3 ที่สนามไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง ลั่น สปส.พร้อมแล้ว ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ป้องกันโควิด – 19 ผู้ประกันตน ม.33 เริ่ม 17 ม.ค.65 นี้เป็นต้นไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง ลุยสงขลา เช็คความพร้อมจุดฉีดวัคซีนผู้ประกันตนบูสต์เข็ม 3 ที่ศูนย์อาเซียนพลาซ่าหาดใหญ่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง สั่งการประกันสังคม เร่งช่วยครอบครัววิศวกรหนุ่มเสียชีวิต จากอุบัติเหตุเครนหล่นทับในไซต์งานย่านทองหล่อ พร้อมมอบเงินทดแทนช่วยเหลือทายาทกว่าล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แรงงานคนบันเทิงกลางคืน วันนี้ (14 ม.ค.65) วันสุดท้าย รีบสมัคร ม.40 ด่วน! ก่อนชวดเงินเยียวยา 5,000 บาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับมือธนาคารกสิกรไทย รับชำระเงินสมทบนายจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เริ่มให้บริการ 19 ม.ค.นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ 2559-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แรงงานสถานบันเทิง เฮ! รับเยียวยา 5,000 บาทแล้ว เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เตือน! ผู้ที่เงินยังไม่เข้า รีบผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ด่วน!
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : คนบันเทิงกลางคืน เฮ! ได้รับเยียวยา 5,000 บาทแล้ว กว่า 7 หมื่นราย กลุ่มตกหล่น รีบผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ด่วน!
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เร่งประชุมหารือผ่านระบบ Zoom ร่วมกับสถานพยาบาล รับมือโอมิครอน เตรียมพร้อมจัดระบบบริการทางการแพทย์ดูแลผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด อย่างเต็มที่ และทันท่วงที
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติม)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เฮ!! ครม. เห็นชอบเพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพกว่า 1.9 พันล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2565 ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง ห่วงใยเหตุไฟไหม้ร้านอาหารชื่อดัง ช็อกโกแลต วิลล์ กำชับ สปส.หากมีลูกจ้างได้รับผลกระทบ พร้อมช่วยเหลือทันที
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน ห่วงใย ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนคนบันเทิง ม.33 ม.39 ม.40 เฮ! เงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์แล้ววันนี้ 5,000 บาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เพิ่มอีกช่องทางรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม บริการให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : คนบันเทิงกลางคืน เตรียมเฮ! เงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัตรประชาชน 29 ธ.ค.นี้ แน่นอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. แถลงผลงานเด่น ปี 64 พร้อมขับเคลื่อนนโยบายปี 65 เพื่อดูแลคุณภาพชีวิต ยึดประโยชน์ผู้ประกันตนเป็นหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.ขานรับนโยบายนายกลุงตู่ เร่งส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2565 สร้างความอุ่นใจแก่ผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. ชวน นายจ้าง เร่งลงทะเบียนให้ลูกจ้างผ่านระบบ e service ภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เตือน! กลุ่มคนบันเทิงกลางคืน “อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ” แอบอ้างช่วยรับรองรายชื่อเพื่อรับเงินเยียวยาได้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ‘รมว.เฮ้ง’ ห่วงใย ส่ง‘ที่ปรึกษา’ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กลุ่มคนบันเทิงกลางคืน เข้าขอบคุณ‘นายกตู่’ และ ‘รมว.เฮ้ง’ ที่ช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายก'ห่วงใย ส่ง 'รมว.เฮ้ง' ลงพื้นที่ปากช่อง นครราชสีมา ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว :พร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ กองทุนประกันสังคม สร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนให้กับบำนาญชราภาพ เพื่อผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : บอร์ดอุทธรณ์ สัมมนาสัญจร จ.ชลบุรี ถกแนวทางช่วยรักษาสิทธิ ป้องกันผู้ประกันตน สิ้นสภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เร่งประชุมหารือผู้แทนสมาคมดนตรีและสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง เตรียมเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว: เริ่มแล้ว ! ประกันสังคม ชวน ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต้องการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ลงทะเบียนผ่าน e service ตั้งแต่ 15 – 31 ธ.ค.64 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ดูแลสุขภาพผู้ประกันตน เปิดมุม ประกันสังคม Smile Corner รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) พร้อมนำส่งเงินสมทบ ตามความเป็นจริงให้ครบ เพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แจ้งนายจ้าง เตรียมชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 65
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2565 แยกรายจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ข่าวดี ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็มแล้ว พร้อมบูสเตอร์ เข็ม 3 เตรียมลงทะเบียนผ่าน e service ของประกันสังคม เริ่ม 15 ธ.ค.64 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน เปิดเวทีประชุมชี้แจงและพิธีลงนามสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 4 ขอนแก่น จัดงานครบรอบ 7 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : โค้งสุดท้ายขยายวงเงินโครงการสินเชื่อให้กับสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างเกิน 200 คนขึ้นไป เพิ่มอีกถึง 30 ล้าน เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงสิทธิประโยชน์การคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนคนประจำเรือตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 งวด 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 เปลี่ยน รพ.ในปี 65 เตรียมยื่นเรื่องได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.64 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เตือนภัย ผู้ประกันตนกลุ่มตกหล่น ที่รอรับเงินเยียวยา อย่าหลงเชื่อเพจปลอม แอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคม เพื่อหลอกให้โอนเงินและกรอกข้อมูลส่วนตัว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพจังหวัดกระบี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : มอบเงินเยียวยาและสิทธิประโยชน์ทดแทนถึงบ้านที่นนทบุรี ผู้ประกันตนทุพพลภาพตาบอด
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ ส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูคนงานฯ ภาค 5 สงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบของให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลุยตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการ Factory Sandbox จ.สมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 งวด 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลุยตรวจน้ำท่วมสิงห์บุรี เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยชุมชนบางแคใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์แยกกักตัวรักษาในสถานประกอบการ (FAI)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แจงผู้ประกันตน ม.33 ที่เกษียณอายุครบ 55 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ยื่นเรื่องขอรับเงินกรณีชราภาพ รับเงินสะดวกผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน มอบ สปส.ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนประสบน้ำท่วม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน ลุยชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี เปิดงานกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา 40
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กองทุนเงินทดแทน ดูแลเต็มที่ลูกจ้างเจ็บจากงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี ระหว่าง 1 พ.ค.-31ส.ค.64 ที่ผ่านมา สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ ได้จนถึง 31 ธ.ค.64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : โหลดเลย! แอพพลิเคชั่น “ไทยมีงานทำ”เพื่อผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ชวนนายจ้าง ตรวจสอบอัตราเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี (e-rate)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตนปี 2564 ข้อมูล ณ 8 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่อยุธยาดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมชวนผู้ประกันตนเพิ่มเพื่อน แอดไลน์ “@ssothai” โฉมใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. คว้า “รางวัลดีเด่น ประเภทภาครัฐ องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.แนะช่องทางยื่นทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาฯ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตน เฮ!! ครม.เห็นชอบลดเงินสมทบ 3 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมโรงงาน ตามโครงการ “Factory Sandbox”
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 งวด 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง ลั่น พร้อมจ่ายเงินเยียวยาตามไทม์ไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : โชว์ผลงานโดดเด่นด้านประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ปี 64 จาก สำนักงาน ก.พ.ร.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกจากงาน หรือเปลี่ยนงาน รีบยื่นเรื่องขอรับสิทธิบุตรคนเดิมอย่างต่อเนื่อง รับเงินผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สปส.อำนวยความสะดวกแจ้งอัตราเงินสมทบประจำปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองทุนเงินทดแทน (e-rate)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลุยตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ “Factory Sandbox” ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พร้อมช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบกรณีรัฐสั่งปิดกิจการ สามารถยื่นรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยได้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 กลุ่มตกหล่นในพื้นที่ 29 จังหวัด ทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 รับเงินเยียวยาแล้วกว่า 5.5 ล้านคน กลุ่มตกหล่น ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แรงงานอิสระ ม.39, 40 ใน 13 จังหวัด ได้เฮ ! อีกรอบ ครม.เห็นชอบปรับกรอบเยียวยา เพิ่ม 4.4 หมื่นล้าน พร้อมรับสิทธิเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน 5,000 บาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.เผย แรงงานอิสระ ม.40 รับเงินเยียวยาแล้วกว่า 4 ล้านคน กลุ่มตกหล่น ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ด่วน!
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตนปี 2564 ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน Application Shopee ได้แล้ววันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : โชว์ผลการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคม ช่วงโควิด -19 อย่างมั่นใจ พร้อมเตรียมแผนรองรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน แม้เกิดวิกฤตทุกกรณี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ขยายกรอบวงเงินโครงการสินเชื่อฯ ช่วยเหลือสถานประกอบการ ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตน ม.40 พื้นที่สีแดงเข้ม เฮ! รับเงินเยียวยา 24-26 สิงหา นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตน ม.39 ตกหล่นเงินเยียวยา เช็คบัญชีผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชน ด่วน!
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แรงงานอิสระ - ฟรีแลนซ์ เร่งสมัคร ม.40 รับ 5,000 บาท ภายใน 24 ส.ค.นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมรับสมัครผู้ประกอบอาชีพอิสระ สมัครม.40
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตน ม.33 ใน 16 จังหวัด เฮ! รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 งวด 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ออกประกาศแพทย์ฯ ขอความร่วมมือ รพ.ในระบบประกันสังคม ร่วมดูแลและรับรักษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว: สปส.พร้อมแล้ว ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้แก่ผู้ประกันตน ม.33 เริ่ม 16 สิงหาคม นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : คนปล่อย fake news สร้างความเข้าใจผิด บิดเบือนข้อมูล มีความผิดตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ชี้แจงสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีลูกจ้างติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถรับเงินขาดรายได้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แจ้งโอนเงินเยียวยา “นายจ้าง” ประกันสังคม ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดแล้ววันนี้ ย้ำ! นายจ้างที่ยังไม่ได้รับเงิน รีบยื่นความประสงค์ผ่าน e service ด่วน!
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : โฆษกสำนักงานประกันสังคม ย้ำเตือน “แรงงานอิสระ” ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่สมัคร ม.40 แล้ว ยังไม่จ่ายเงินสมทบงวดแรก รีบจ่ายด่วน! ภายใน 10 ส.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จ่ายแล้ววันนี้!! สปส.โอนเงินผ่านพร้อมเพย์แก่ผู้ประกันตน ม.33 ใน 3 จังหวัด 9 กิจการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. แจ้งนายจ้าง รีบยื่นขอรับเงินเยียวยา ผ่านระบบ e service บนเว็บไซต์ประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.เฮ้ง กระตุ้นเตือนนายจ้างรีบยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่าน e service เว็บไซต์ สปส.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แจง สมัครผู้ประกันตน ม.40 ไม่กระทบสิทธิบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แรงงานอิสระ ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และยังไม่ได้ชำระเงินสมทบงวดแรก ให้เร่งดำเนินการชำระเงินสมทบ ภายในวันที่ 10 ส.ค.นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เผยโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนม.33 รับ 2,500 บาท ไปแล้ว 2.2 ล้านคน แจ้งกลุ่มตกหล่นไม่ได้รับเงิน รีบตรวจสอบสาเหตุ ที่ www.sso.go.th สปส.พร้อมรับโอนอีกรอบ 13 ส.ค.นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายจ้าง ลูกจ้าง ม.33 พื้นที่ 10 จังหวัด 9 กิจการ เฮ!! สปส. โอนเงินเข้าพร้อมเพย์ 4 ส.ค.นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว รีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายใน 31 ก.ค. 64 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แจง แรงงานอิสระสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว รีบจ่ายเงินสมทบงวดแรก จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายทันที
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกันตน 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ยื่นรับสิทธิว่างงานเหตุสุดวิสัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แจงข้อข้องใจ สมัคร “ผู้ประกันตนมาตรา 40” ไม่กระทบสิทธิ “บัตรทอง” และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แจ้ง งดรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ห่างไกลโควิด-19 ขอความร่วมมือแรงงานอิสระสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. เร่งสั่งจ่ายเงินเยียวยาเหตุสุดวิสัย สถานประกอบการและแคมป์คนงานกว่า 138 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เปิดระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ห่วงความปลอดภัยนายจ้าง ผู้ประกันตน ขอความร่วมมือติดต่องานประกันสังคม ห่างไกลโควิด-19 ผ่านช่องทาง SSO E SERVICE หรือระบบออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนสถานพยาบาลกรณีสถานพยาบาลไม่เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.สุชาติ ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ประกันตน ณ จุดบริการตรวจโควิด-19 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชลชาย) จังหวัดชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เผยช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ง่าย ๆ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส พร้อมชำระเงินทันที ไม่มีค่าธรรมเนียม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.ยังไม่เปิดระบบตรวจสอบขอให้ผู้ประกันตน และนายจ้างที่ได้รับสิทธิเยียวยา รอตรวจสอบข้อมูลกับประกันสังคมเท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เผยช่องทางด่วนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ง่ายๆ ได้ด้วยตนอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.เพิ่มค่าทำศพ กองทุนเงินทดแทน เป็น 50,000 บาท มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ 12 ก.ค.64 เป็นต้นไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 งวด 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เร่งช่วยเหลือเยียวยา จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยไปแล้วกว่า 87 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสนามไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง ตรวจโควิดเชิงรุกผู้ประกันตน เริ่ม 12 ก.ค.64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เผยการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย ตามประกาศปิดแคมป์ก่อสร้าง ไปแล้วกว่า 28 ล้านบาทแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.เปิดศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) เร่งช่วยเหลือผู้ประกันตน ทั้งในและนอกระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 4 จังหวัดเศรษฐกิจ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่แคมป์ก่อสร้าง ย่านอรุณอมรินทร์ มอบเงินประกันสังคมเยียวยาว่างงานสุดวิสัยงวดแรกแก่คนงาน 50% ของค่าจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รพ.ในเครือข่าย และบริษัทเอกชน ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่น เปิดให้ผู้ประกันตนจองคิวรักษา ลดความแออัด ช่วงโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พระราชกฤษฎีกา ประกาศลดจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม ส.ค. 64 – ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 งวด 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.สุชาติ เผยพอใจผลฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน กทม.ยอดทะลุ 3 แสนราย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูคนงานฯ ภาค 4 ขอนแก่น มอบนโยบายและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33 ที่ บ.โรงงานฟุตบอลไทย เผย 6 วัน ฉีดไปแล้วกว่า 2.3 แสนคน เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ลูกจ้างในโรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
​แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจง ไม่รับ Walk In ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ย้ำ! ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ e service และได้รับแจ้งนัดฉีดวัคซีนจากนายจ้างเท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ไขกฎหมาย ในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานประกอบการ สามารถเข้าตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนของผู้ประกันตนผ่านระบบ e-Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ปูพรมฉีด 45 จุด ทั่วกรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สรุปผลดูแลผู้ประกันตนตรวจโควิด-19 เชิงรุก ภาพรวม 10 จุด ล่าสุด 31 พ.ค. 64 ช่วยคัดกรองฯ ไปแล้วกว่า 2.35 แสนคน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 งวด 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
(สำนักงานประกันสังคม) การเตรียมตัว ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนโควิด 19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมลดเงินสมทบช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกันตน กระทบโควิด-19 นายจ้าง ผู้ประกันตนม.33 ร้อยละ 2.5 - ม.39 เหลือเดือนละ 216 เริ่ม มิ.ย.- ส.ค. 64 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากงาน ไร้กังวล กองทุนเงินทดแทน ให้การดูแลค่ารักษาพร้อมเงินทดแทนเต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แนะติดต่องานประกันสังคม ห่างไกลโควิด-19 ผ่านช่องทาง SSO e Service หรือระบบออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พร้อมดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ แก่แรงงานต่างด้าว สัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมา ย้ำ! ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ห่วงใยผู้ประกันตนทุพพลภาพ มอบคณะที่ปรึกษา ลงพื้นที่นนทบุรีดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม หนุนนโยบายรัฐ รมว.แรงงาน “สุชาติ” พร้อมร่วมกระจายฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในเขตพื้นที่ กทม. เริ่ม มิ.ย.นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ครม. ช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตน ฝ่าวิกฤติโควิด-19 เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ เหลือร้อยละ 2.5
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เอาจริง ปลอมแปลงเอกสารเพื่อยื่นรับประโยชน์ทดแทน มีความผิดคดีอาญา รับโทษทั้งจำทั้งปรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กระทรวงแรงงาน ประกันสังคม เร่งอัดเม็ดเงิน 30,000 หมื่นล้านบาท เสริมสภาพคล่องการจ้างงานในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน สุชาติ เผยการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานกว่าแสนคน ประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตน ส่งเข้ารักษาตัวครบถ้วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน เร่งปูพรมตรวจโควิด-19 เชิงรุก ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ จังหวัดปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและค้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เปิดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตรวจโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ คัดกรองการติดเชื้อฟรีให้ผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แจง ศาลพิพากษาดำเนินคดีเอาผิด Facebook รับแลก ม33เรารักกัน เป็นเงินสด ลงโทษทั้งจำทั้งปรับ พร้อมรอลงอาญา 2 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เร่งเยียวยาผู้ประกันตน ที่สถานประกอบการถูกสั่งปิดชั่วคราวจากได้รับผลกระทบโควิด-19 พร้อมให้การดูแลผู้ประกันตนรับสิทธิว่างงานเหตุสุดวิสัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พร้อมจ่ายสิทธิประโยชน์ว่างงานเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ประกันตนกระทบโควิด19 เหตุ กทม.ประกาศปิดสถานที่และกิจการ 35 ประเภท เป็นการชั่วคราว
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการบริหารกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ณ 31 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน สั่งการ สปส.เร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จากประกาศ กทม.ปิดสถานที่ หรือสถานประกอบการเป็นการชั่วคราว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ห่วงใยแรงงาน สั่งคุมเข้ม ตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้กับผู้ประกันตน ย้ำ ผู้ประกันตนได้สิทธิตรวจฟรี พบติดเชื้อส่งรักษาทันที
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. นำทีมตรวจความพร้อมศูนย์คัดกรองโควิด-19 เพื่อบริการแก่ผู้ประกันตน ที่เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รุกเปิดโครงการบูรณาตรวจคัดกรองโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่ตรวจเช็คความพร้อมศูนย์คัดกรองโควิด 19 เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตน จ.ปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ทำบันทึกข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (เพิ่มเติม)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เตือนนายจ้างแจ้งเข้า-ออกลูกจ้างให้ตรงตามกำหนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ตั้ง “ศูนย์” ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 กริ๊งได้ที่สายด่วน 1506 กด 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
​สำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียน โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 งวด 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 งวด 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 งวด 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบ ในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นำทีมเช็คความพร้อมสถานที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุกผู้ประกันตน ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนฯ (ไทย – ญี่ปุ่น) ดินแดง กทม. ก่อนเปิดบริการ 17 เม.ย.นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เปิดรับสมัคร รพ.เอกชน เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เจ็บป่วยฉุกเฉิน มีสิทธิเข้ารักษา รพ. ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สุชาติ รมว.รง. แจงมติ ครม.เห็นชอบขยายเวลาสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.39 ได้ถึง 30 มิ.ย.64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่ตลาดนัดเจโม สำรวจพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกันตน ใช้สิทธิโครงการ ม33เรารักกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : มอบสิทธิฯ กรณีตายแก่ทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์เพลิงไหม้หมู่บ้านกฤษดานคร 31
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เปิดรับฟังความคิดเห็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน เอาจริง! สั่ง ประกันสังคม ดำเนินคดีเอาผิด แก๊งเว็บไซต์ รับแลก ม33เรารักกัน เป็นเงินสด แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 ลุยตลาดดินแดง รณรงค์แม่ค้า พ่อค้า ผู้ประกันตน ใช้สิทธิ ม33เรารักกันให้ถูกต้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน รุดเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูคนงานฯ ภาค 1 ปทุมธานี ย้ำพร้อมสนับสนุนบริการฟื้นฟูฯ ผู้ประกันตนทุพพลภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน สปส.ชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ย้ำผู้ประกันตน ม33 มีปัญหาการตรวจสอบสิทธิโครงการ ม33เรารักกัน รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมโดยด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ช่วยเหลือ ผู้ประกันตนว่างงาน จากกรณีนายจ้างแจ้งออกจากงานว่ามีความผิดตามระเบียบของบริษัท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการ ศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกันฯ และหน่วยเคลื่อนที่ สปส.ปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มี.ค.64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ขยายเวลาลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” กลุ่มผู้ประกันตนไม่มีสมาร์ทโฟน และได้ลงทะเบียนแล้ว ออกไปถึง 28 มี.ค.64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนสนใจเปลี่ยน รพ. รีบยื่นภายใน 31 มี.ค.นี้เท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ด่วน ผู้ประกันตนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ฝากบุคคลอื่นลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” รีบติดต่อประกันสังคม ภายใน 8 -11 มี.ค. 64 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ด่วน! โค้งสุดท้าย เหลืออีก 4 วัน เท่านั้น เร่งผู้ประกันตนรีบลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ผ่าน Smart Phone ภายใน 7 มี.ค.64 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ปิดโครงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในจังหวัดชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน สามวันยอดแตะที่ 7.6 ล้านราย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ย้ำผู้ประกันตน ม33 อย่าลืมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 21 ก.พ.นี้ และเตือนด่วน! อย่าหลงกลให้ระวังช่องทางมิจฉาชีพปลอมทั้งเว็บและแอพพลิเคชั่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการ สปส. แจงรายละเอียด โครงการ ม33เรารักกัน พร้อมย้ำ เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 21 ก.พ.- 7 มี.ค.64 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พระราชกฤษฎีกา ประกาศเพิ่มค่าทำศพ – เงินสงเคราะห์กรณีตาย ให้กับแรงงานภาคอิสระ ม.40 มีผลบังคับใช้แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กับธนาคารทหารไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม จัดปฐมนิเทศ การจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตอบโจทย์ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สุชาติ รมว.แรงงาน เคลียร์ชัดขั้นตอน การลงทะเบียนผู้ประกันตน รับสิทธิเงิน 4 พัน โครงการ ม33เรารักกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กระทรวงแรงงาน ออกประกาศลดเงินสมทบ เร่งช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกันตน กระทบโควิด-19 เต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สุชาติ รมว.แรงงาน สั่ง ประกันสังคม เคลียร์ข้อสงสัย ผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพ ยังมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก มอบเงินว่างงาน ให้ลูกจ้าง “บริษัทบอดี้แฟชั่นฯ” นครสวรรค์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนจากเหตุการณ์โควิด-19รอบใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ครม. เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบจากร้อยละ 3 เหลือ 0.5 ช่วยลูกจ้างฝ่าวิกฤตโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กฎกระทรวง เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท มีผลบังคับใช้แล้ว 1 ม.ค.64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมขานรับนโยบายรองนายกรัฐมนตรี ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ระดมสรรพกำลังช่วยเหลือผู้ประกันตน และนายจ้าง เต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สิทธิวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนทุพพลภาพสู่ชีวิตใหม่ เตรียมขยายศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 สาขาชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 งวด 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ออกประกาศแพทย์ฯ ให้การตรวจคัดกรอง ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ ฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (โควิด-19) ไม่ยากอย่างที่คิด...
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 งวด 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ย้ำขั้นตอนนายจ้าง ผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย จากผลกระทบโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ จังหวัด สาขา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาประกันสังคมแจ้งการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19 พร้อมให้บริการวันจันทร์ที่ 4 มกราคม นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เริ่มแล้ว 1 ม.ค. 64 เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมปรับเพิ่มเป็น 800 บาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนอุ้มท้อง ประกันสังคมเพิ่มค่าตรวจและฝากครรภ์ 1,500 บาท พร้อมจ่ายค่าคลอดบุตรเพิ่มเป็น 15,000 บาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สวัสดีปีใหม่ 1 มกรา 64 ประกันสังคมช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 นาน 3 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาประกันสังคมเร่งเครื่อง กฎกระทรวงออกแล้วพร้อมจ่ายว่างงานจากเหตุโควิด และลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง ลูกจ้าง ม.33 ม.39
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน สั่งประกันสังคม ดูแล ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษารพ. ทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่าย เตือน ดูแลสุขภาพตัวเอง การ์ดอย่าตกช่วงวิกฤตโควิด 19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมโชว์ผลสำเร็จ ทำฟัน “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ผู้ประกันตนแห่ใช้บริการเดือนพฤศจิกายน 2 แสนกว่าราย จ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 200 กว่าล้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน “ธิวัลรัตน์” เปิดงาน โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ ที่จังหวัดนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมรับรางวัล ASSA Recognition Award สาขาการสื่อสารกลยุทธ์ที่โดดเด่น ประจำปี 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน มอบนโยบาย สปส. เปิดแผนย้ำภารกิจ 7 ข้อ เน้นการขับเคลื่อนงานเพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : วางศิลาฤกษ์อาคารสนง.ประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง ยกระดับสถานที่บริการที่ยอดเยี่ยมทุกมิติ ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมวิชำกำรประกันสังคม ประจำปี 2563 Moving toward A New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน พบกลุ่มตัวแทนแรงงานนอกระบบ รับข้อเรียกร้อง “การฟื้นฟูแรงงานนอกระบบจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด- 19”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ.ในปี 64 เตรียมยื่นเรื่องได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.63 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ผ่านบริการ “พร้อมเพย์” ได้แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม แจงความคืบหน้าเรื่องคืนเงินสมทบชราภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2563 ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุรชัย” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดอาคาร สนง.ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี แห่งใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 สุชาติห่วงใยลูกจ้างดาราเทวีตกงานเร่งประกันสังคมเยียวยาว่างงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน ลุยชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี เปิดงานกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา 40 “แรงงานอุ่นใจ ให้ประกันสังคม ม.40 ดูแล”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน เปิดเวทีการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2563 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “Moving toward a New Normal : สปส.ขับเคลื่อนสู่ชีวิต วิถีใหม่”
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน เปิดเวทีประชุมชี้แจง การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์และการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ให้กับ รพ.ประกันสังคมทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน “ธิวัลรัตน์” เปิดงาน “โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ” ในจังหวัดกาญจนบุรี สร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ ม.40 พร้อมเข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 งวด 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ยกระดับช่องทางแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Compensate)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เปิดสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาล ประสานความร่วมมือมาตรฐานการรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : คลินิกโรคจากการทำงาน ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรคฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC วิชา “ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน” ชวนนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้สนใจ ลงทะเบียนเรียนฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน เป็นประธาน MOU ระหว่าง สปส. - บจธ.ส่งเสริมผู้ประกันตนที่ว่างงานกลับภูมิลำเนาทำเกษตรกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน เปิดงาน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40” สร้างการรับรู้แก่อาชีพอิสระเข้าถึงหลักประกันสังคมในจังหวัดสมุทรสาคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม แจงสิทธิผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาได้ทุกโรงพยาบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ประกันสังคมผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC วิชา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน เปิดงาน “โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ” สร้างการรับรู้แก่อาชีพอิสระเข้าถึงหลักประกันสังคมในจังหวัดราชบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ รมว. แรงงาน สั่งการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ เหตุท่อส่งแก๊ส NGV ระเบิด จ.สมุทรปราการ ให้ได้รับสิทธิอย่างเต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน สั่งการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตน เหตุท่อส่งแก๊ส NGV ระเบิด แถวอำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ โดยด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 งวด 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการ สปส. พร้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คุยผ่านรายการวิทยุ Voice Radio Online Sso lamphun เผยนโยบายด้านความปลอดภัย Safety และ Healthy Thailand ดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน พร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคม ทั่วไทย ผ่านกลไก บวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 “สุชาติ” รมว. แรงงาน มอบ นางธิวัลรัตน์ ที่ปรึกษาแรงงาน เยี่ยมผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถยนต์ ที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แรงงานภาคอิสระ ม.40 เฮ มติ ครม. เห็นชอบปรับเพิ่มค่าทำศพแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 “สุชาติ” รมว.แรงงาน มอบ นางธิวัลรัตน์ ที่ปรึกษาแรงงาน มอบสิทธิฯ กรณีตายแก่ทายาทลูกจ้างเมียนมาร์ที่เสียชีวิต จากอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถบัส ที่ฉะเชิงเทรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุเทพ” เลขานุการ รมว.แรงงาน คิกออฟ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป พร้อมเริ่มให้บริการ 15 ต.ค. ใน รพ.ประกันสังคมทั่วประเทศแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว: จับกัง 1 “สุชาติ” รมว. แรงงาน มอบ นางธิวัลรัตน์ ที่ปรึกษาแรงงาน เยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บ และมอบสิทธิฯ กรณีตายจากกองทุนเงินทดแทนแก่คนขับรถบัส เหตุรถไฟชนรถบัสคณะกฐินที่ฉะเชิงเทรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 “สุชาติ” รมว. แรงงาน เร่งประกันสังคมให้การช่วยเหลือด่วน เหตุรถไฟชนรถบัสคณะกฐินลูกจ้างย่านจังหวัดสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุเทพ” เลขานุการ รมว.แรงงาน เปิดเวทีประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติการขอรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่สถานพยาบาลในระบบประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ วัดดอนบ้านใหม่ จ.เพชรบุรี เปิดงาน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40” หนุนนโยบาย 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน พร้อมชู Model “หมู่บ้านประกันสังคม”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านมือถือเคลื่อนที่ Mobile Application AirPay ได้แล้ววันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม มุ่งสู่ประตูเมืองภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น รุกสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุเทพ” เลขานุการ รมว.แรงงาน รับข้อเรียกร้องจาก คสรท. เนื่องในวันงานที่มีคุณค่าสากล (Decent Work Day) 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ถังบรรจุน้ำมันรีดโลหะระเบิด คลอกลูกจ้างเจ็บ ตายที่สมุทรสาคร “สุชาติ” รมว. แรงงาน สั่งประกันสังคมให้การช่วยเหลือทันที
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน ห่วงใยลูกจ้างโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ สั่งการประกันสังคมเข้าดูแลสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่ง ประกันสังคมดูแลลูกจ้างโรงงานเฟอร์นิเจอร์ หยุดกิจการชั่วคราวเหตุเพลิงไหม้ จ.ระยอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว. แรงงาน ห่วงใยลูกจ้างตกรถปั้นจั่น อาการสาหัส ที่สมุทรปราการ สั่งการ สปส. ให้ความช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ลูกจ้างเจ็บจากงานอย่างเต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกาศและแนวปฏิบัติการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ขอให้รายงานยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี (จ2) (ยา Trastuzumab (Herzuma))
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม หาแนวทางเรื่องคืนเงินสมทบชราภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สุชาติ รมว. แรงงาน สั่งการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุรถทัวร์นำเที่ยว ชนรถพ่วง บาดเจ็บ และตาย ที่โคราช
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จัดกิจกรรมให้ความรู้งานประกันสังคม การส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง ผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผลตอบแทนการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม กรณี “ศรีพันวา”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงปมถือหุ้น “ศรีพันวา”
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 งวด 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตร ผ่านระบบบริการ “พร้อมเพย์” กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝาก ได้แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงานโครงการ “Healthy Thailand ผู้ประกันตนตระหนักรู้ สุขภาวะที่ดี สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่” โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 63 ด้านการพัฒนาการบริการ “ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย” และด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม รุกงานประชาสัมพันธ์เข้าถึงผู้ประกันตน จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ที่จังหวัดสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. ออกประกาศกรรมการแพทย์ฯ ให้สิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีละครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มให้บริการ 15 ต.ค.63
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว. แรงงาน สั่งการให้ประกันสังคม ช่วยเหลือทายาทลูกจ้างเทศบาลตำบลบางพูนถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต ขณะบังคับรถกระเช้าเก็บธงสัญลักษณ์ของวันแม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมชี้แจงนายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ กรณีขอให้เพิ่มการช่วยเหลือเยียวยานายจ้าง และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมชี้แจงนายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ กรณีขอให้เพิ่มการช่วยเหลือเยียวยานายจ้าง และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้สูงอายุเฮ สปส.ขยายอายุถึง 65 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน สั่งการให้ความช่วยเหลือ ลูกจ้าง เหตุหลังคาอุโมงค์ทางลอดรถไฟถล่ม โดยด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สุชาติ รมว.รง. แจงมติครม.เรื่องขยายลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ช่วยนายจ้างลูกจ้างฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน มอบนโยบายประกันสังคมครบรอบ 30 ปี พร้อมขับเคลื่อนงานก้าวสู่ปีที่ 31 มุ่งเน้นช่วยเหลือ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน สั่งประกันสังคม ช่วยเหลือทายาทคนงานตกบ่อปฏิกูล ดับ 3 ศพ ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.รง.สุชาติ เร่งประกันสังคมทำงานเชิงรุก ดูแลผู้ว่างงานจากบริษัทผลิตถุงลมนิรภัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน สั่งการให้ช่วยเหลือลูกจ้างบาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติก ที่ จ.มหาสารคาม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน สั่งการให้ประกันสังคมดูแลช่วยเหลือครอบครัวหนุ่มแรงงานชาวบุรีรัมย์กลับจากอิสราเอล โดนกักตัวโควิด-19 โดดโรงแรมดับที่พัทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมเตรียมโอนเงินชดเชยรายได้ 1.5 หมื่นบาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายใน 28-31 ส.ค.63 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมราชการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จังหวัดระยอง พร้อมเน้นย้ำมอบนโยบายการทำงานแก่ แรงงานจังหวัด ภาคตะวันออก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน สั่งการให้ช่วยเหลือลูกจ้าง ถูกรถเครนก่อสร้างหล่นทับเสียชีวิต