ข่าว : คนปล่อย fake news สร้างความเข้าใจผิด บิดเบือนข้อมูล มีความผิดตามกฎหมาย

14 สิงหาคม 2564