ข่าว : ​รมว.สุชาติ ส่ง เลขาธิการ 'บุญสงค์' เยี่ยมผู้ทุพพลภาพ “โครงการ สปส.มอบสุข จังหวัดภูเก็ต”

30 พฤษภาคม 2566

รมว.สุชาติ ส่ง เลขาธิการ 'บุญสงค์' เยี่ยมผู้ทุพพลภาพ

“โครงการ สปส.มอบสุข จังหวัดภูเก็ต”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ นายประโยก กุลเจริญ ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ นางสาวสุภาวดี พระภายไชย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 พร้อมนักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพใน “โครงการ สปส.มอบสุข จังหวัดภูเก็ต” จำนวน 3 ราย ถึงบ้านพักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีครอบครัวของผู้ประกันตนให้การต้อนรับ

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จึงสั่งการให้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ รวมถึงติดตามอาการเจ็บป่วยเพื่อนำสู่การรักษา และได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ มามอบให้ โดยในวันนี้ผมได้เดินทางมาถึงบ้านพักของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ราย รายแรกชื่อ นายล้วน หินกล้า อายุ 56 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทุพพลภาพจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบ เป็นเหตุให้แขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 84 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต รายที่ 2 ชื่อ นางวรรณา เบตติโอ อายุ 70 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากสาเหตุเนื้องอกในสมอง จนเป็นเหตุให้ตาข้างซ้ายมองเห็นไม่ชัด ตาด้านขวาบอดสนิท สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 92 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ได้รับเงินทดแทนขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต รายที่ 3 ชื่อ นายบุญเฉียด ประเสริฐศรี อายุ 68 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุศีรษะกระแทกพื้น เป็นเหตุให้เส้นเลือดในสมองแตก ปัจจุบันมีอาการแขนและขาด้านขวาอ่อนแรง เดินได้โดยใช้ไม้เท้า ฟังเข้าใจแต่ไม่สามารถพูดได้ สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 87 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ได้รับเงินทดแทนขาดรายได้เดือนละ 4,038 บาท ตลอดชีวิต

นายบุญสงค์ กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วย สามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมที่ให้การคุ้มครองดูแลไปตลอดชีวิต เพราะผู้ประกันตนทุกคน คือ “ครอบครัวประกันสังคม”

---------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วน โทร.1506