ข่าว : แรงงานอิสระ ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และยังไม่ได้ชำระเงินสมทบงวดแรก ให้เร่งดำเนินการชำระเงินสมทบ ภายในวันที่ 10 ส.ค.นี้

09 สิงหาคม 2564