แจ้งการมารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเพิ่มเติม และข้อมูลความเคลื่อนไหวบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

18 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ มารายงานตัวเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดตามเอกสารแนบ