เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ลำดับที่ ๑๑๗ - ๑๓๑)

06 มิถุนายน 2562

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีเรียกผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน ๑๕ ราย (ลำดับที่ ๑๑๗ -๑๓๑)  มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม