เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 ลำดับที่ 92 - 165 มารายงานตัว

21 มกราคม 2563

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 ลำดับที่ 92 - 165 มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ อาคารอำนวยการชั้น 6 สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเมือง จังหวัดนนทบุรี