ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน

23 มิถุนายน 2565

สำนักงานประกันสังคมประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2565   

ทั้งนี้ สามารถยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม โทร. 0 2956 2147 - 8

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้