ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน

23 ธันวาคม 2564

สำนักงานประกันสังคมประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 10 มกราคม 2565  
รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้