ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มวิชาการ สังกัดศูนย์ฟืันฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2

14 มีนาคม 2566

สำนักงานประกันสังคม ศูนย์ฟืันฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มวิชาการ สังกัดศูนย์ฟืันฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 3 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 3 จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 - 5 เมษายน 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครงานและใบสมัครได้ที่ QR Code