ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 (สังกัดส่วนกลาง)

09 ธันวาคม 2565

สำนักงานประกันสังคมจะเปิดรับสมัครพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 

ระหว่างวันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2565 
ผ่านทางระบบ  Google Form  ช่องทางเดียวเท่านั้น  และส่งใบสมัครผ่านระบบได้เพียง 1 ครั้ง 
โดยแนบรูปถ่ายเป็นไฟล์ JPG และเอกสารประกอบการสมัคร เป็นไฟล์ PDF/JPG (ขนาดไฟล์รูปถ่ายและเอกสารแต่ละไฟล์ไม่เกิน 1 MB)  
สำหรับใบสมัครที่ส่งก่อนหรือหลังวันที่รับสมัคร จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี รายละเอียดการรับสมัครตามไฟล์แนบ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม 
โทร. 0 2956 2147- 8 และ 0 2956 2134