ข้อมูลความเคลื่อนไหวบัญชีผุู้สอบแข่งขันได้ฯ

07 พฤศจิกายน 2561

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ ๑๙ มารายงานตัว ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล