รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม และประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป (สังกัดส่วนกลาง) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสังคม และกลุ่มวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสังคม 2 ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์ 1 และตำแหน่งผู้ช่วยครูฝึกฝีมือแรงงาน 1
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานประกันสังคม
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ของสำนักงานประกันสังคม
เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร มารายงานตัว
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานประกันสังคม
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคมสังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วัน เวลา สถานที่และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมิน ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานฝึกอาชีพ 2 ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายอุปกรณ์ 1 และตำแหน่งผู้ช่วยครูฝึกฝีมือแรงงาน 1
เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม
เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร มารายงานตัว
เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติงาน
เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป และกลุ่มวิชาการ มารายงานตัว
เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๒
เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป และกลุ่มวิชาการ มารายงานตัว
เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาการ มารายงานตัว
เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาการ และกลุ่มทั่วไป มารายงานตัว
 1 2 3 >  Last ›