ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา

 รายการ ประเภท
(สำนักงานประกันสังคม) การเตรียมตัว ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนโควิด 19
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายจ้าง ลูกจ้าง ม.33 พื้นที่ 10 จังหวัด 9 กิจการ เฮ!! สปส. โอนเงินเข้าพร้อมเพย์ 4 ส.ค.นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว รีบจ่ายเงินสมทบให้ทันภายใน 31 ก.ค. 64 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แจง แรงงานอิสระสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว รีบจ่ายเงินสมทบงวดแรก จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายทันที
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกันตน 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ยื่นรับสิทธิว่างงานเหตุสุดวิสัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แจงข้อข้องใจ สมัคร “ผู้ประกันตนมาตรา 40” ไม่กระทบสิทธิ “บัตรทอง” และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แจ้ง งดรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ห่างไกลโควิด-19 ขอความร่วมมือแรงงานอิสระสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. เร่งสั่งจ่ายเงินเยียวยาเหตุสุดวิสัย สถานประกอบการและแคมป์คนงานกว่า 138 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เปิดระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ห่วงความปลอดภัยนายจ้าง ผู้ประกันตน ขอความร่วมมือติดต่องานประกันสังคม ห่างไกลโควิด-19 ผ่านช่องทาง SSO E SERVICE หรือระบบออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนสถานพยาบาลกรณีสถานพยาบาลไม่เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.สุชาติ ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ประกันตน ณ จุดบริการตรวจโควิด-19 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชลชาย) จังหวัดชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เผยช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ง่าย ๆ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส พร้อมชำระเงินทันที ไม่มีค่าธรรมเนียม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.ยังไม่เปิดระบบตรวจสอบขอให้ผู้ประกันตน และนายจ้างที่ได้รับสิทธิเยียวยา รอตรวจสอบข้อมูลกับประกันสังคมเท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เผยช่องทางด่วนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ง่ายๆ ได้ด้วยตนอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.เพิ่มค่าทำศพ กองทุนเงินทดแทน เป็น 50,000 บาท มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ 12 ก.ค.64 เป็นต้นไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 งวด 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เร่งช่วยเหลือเยียวยา จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยไปแล้วกว่า 87 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสนามไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง ตรวจโควิดเชิงรุกผู้ประกันตน เริ่ม 12 ก.ค.64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เผยการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย ตามประกาศปิดแคมป์ก่อสร้าง ไปแล้วกว่า 28 ล้านบาทแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.เปิดศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) เร่งช่วยเหลือผู้ประกันตน ทั้งในและนอกระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 4 จังหวัดเศรษฐกิจ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่แคมป์ก่อสร้าง ย่านอรุณอมรินทร์ มอบเงินประกันสังคมเยียวยาว่างงานสุดวิสัยงวดแรกแก่คนงาน 50% ของค่าจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รพ.ในเครือข่าย และบริษัทเอกชน ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่น เปิดให้ผู้ประกันตนจองคิวรักษา ลดความแออัด ช่วงโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พระราชกฤษฎีกา ประกาศลดจ่ายเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม ส.ค. 64 – ม.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 งวด 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.สุชาติ เผยพอใจผลฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน กทม.ยอดทะลุ 3 แสนราย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูคนงานฯ ภาค 4 ขอนแก่น มอบนโยบายและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33 ที่ บ.โรงงานฟุตบอลไทย เผย 6 วัน ฉีดไปแล้วกว่า 2.3 แสนคน เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ลูกจ้างในโรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
​แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจง ไม่รับ Walk In ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ย้ำ! ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ e service และได้รับแจ้งนัดฉีดวัคซีนจากนายจ้างเท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ไขกฎหมาย ในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานประกอบการ สามารถเข้าตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนของผู้ประกันตนผ่านระบบ e-Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ปูพรมฉีด 45 จุด ทั่วกรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สรุปผลดูแลผู้ประกันตนตรวจโควิด-19 เชิงรุก ภาพรวม 10 จุด ล่าสุด 31 พ.ค. 64 ช่วยคัดกรองฯ ไปแล้วกว่า 2.35 แสนคน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 งวด 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมลดเงินสมทบช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกันตน กระทบโควิด-19 นายจ้าง ผู้ประกันตนม.33 ร้อยละ 2.5 - ม.39 เหลือเดือนละ 216 เริ่ม มิ.ย.- ส.ค. 64 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากงาน ไร้กังวล กองทุนเงินทดแทน ให้การดูแลค่ารักษาพร้อมเงินทดแทนเต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แนะติดต่องานประกันสังคม ห่างไกลโควิด-19 ผ่านช่องทาง SSO e Service หรือระบบออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พร้อมดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ แก่แรงงานต่างด้าว สัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมา ย้ำ! ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ห่วงใยผู้ประกันตนทุพพลภาพ มอบคณะที่ปรึกษา ลงพื้นที่นนทบุรีดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม หนุนนโยบายรัฐ รมว.แรงงาน “สุชาติ” พร้อมร่วมกระจายฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในเขตพื้นที่ กทม. เริ่ม มิ.ย.นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ครม. ช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตน ฝ่าวิกฤติโควิด-19 เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ เหลือร้อยละ 2.5
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เอาจริง ปลอมแปลงเอกสารเพื่อยื่นรับประโยชน์ทดแทน มีความผิดคดีอาญา รับโทษทั้งจำทั้งปรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กระทรวงแรงงาน ประกันสังคม เร่งอัดเม็ดเงิน 30,000 หมื่นล้านบาท เสริมสภาพคล่องการจ้างงานในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน สุชาติ เผยการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานกว่าแสนคน ประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตน ส่งเข้ารักษาตัวครบถ้วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน เร่งปูพรมตรวจโควิด-19 เชิงรุก ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ จังหวัดปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและค้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เปิดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตรวจโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ คัดกรองการติดเชื้อฟรีให้ผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แจง ศาลพิพากษาดำเนินคดีเอาผิด Facebook รับแลก ม33เรารักกัน เป็นเงินสด ลงโทษทั้งจำทั้งปรับ พร้อมรอลงอาญา 2 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เร่งเยียวยาผู้ประกันตน ที่สถานประกอบการถูกสั่งปิดชั่วคราวจากได้รับผลกระทบโควิด-19 พร้อมให้การดูแลผู้ประกันตนรับสิทธิว่างงานเหตุสุดวิสัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พร้อมจ่ายสิทธิประโยชน์ว่างงานเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ประกันตนกระทบโควิด19 เหตุ กทม.ประกาศปิดสถานที่และกิจการ 35 ประเภท เป็นการชั่วคราว
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการบริหารกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ณ 31 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน สั่งการ สปส.เร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จากประกาศ กทม.ปิดสถานที่ หรือสถานประกอบการเป็นการชั่วคราว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ห่วงใยแรงงาน สั่งคุมเข้ม ตรวจโควิด-19 เชิงรุกให้กับผู้ประกันตน ย้ำ ผู้ประกันตนได้สิทธิตรวจฟรี พบติดเชื้อส่งรักษาทันที
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. นำทีมตรวจความพร้อมศูนย์คัดกรองโควิด-19 เพื่อบริการแก่ผู้ประกันตน ที่เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รุกเปิดโครงการบูรณาตรวจคัดกรองโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่ตรวจเช็คความพร้อมศูนย์คัดกรองโควิด 19 เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตน จ.ปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ทำบันทึกข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (เพิ่มเติม)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เตือนนายจ้างแจ้งเข้า-ออกลูกจ้างให้ตรงตามกำหนด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ตั้ง “ศูนย์” ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 กริ๊งได้ที่สายด่วน 1506 กด 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
​สำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียน โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 งวด 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 งวด 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 งวด 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบ ในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นำทีมเช็คความพร้อมสถานที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุกผู้ประกันตน ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนฯ (ไทย – ญี่ปุ่น) ดินแดง กทม. ก่อนเปิดบริการ 17 เม.ย.นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เปิดรับสมัคร รพ.เอกชน เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เจ็บป่วยฉุกเฉิน มีสิทธิเข้ารักษา รพ. ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สุชาติ รมว.รง. แจงมติ ครม.เห็นชอบขยายเวลาสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.39 ได้ถึง 30 มิ.ย.64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ลงพื้นที่ตลาดนัดเจโม สำรวจพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกันตน ใช้สิทธิโครงการ ม33เรารักกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : มอบสิทธิฯ กรณีตายแก่ทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์เพลิงไหม้หมู่บ้านกฤษดานคร 31
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เปิดรับฟังความคิดเห็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน เอาจริง! สั่ง ประกันสังคม ดำเนินคดีเอาผิด แก๊งเว็บไซต์ รับแลก ม33เรารักกัน เป็นเงินสด แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 ลุยตลาดดินแดง รณรงค์แม่ค้า พ่อค้า ผู้ประกันตน ใช้สิทธิ ม33เรารักกันให้ถูกต้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน รุดเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูคนงานฯ ภาค 1 ปทุมธานี ย้ำพร้อมสนับสนุนบริการฟื้นฟูฯ ผู้ประกันตนทุพพลภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน สปส.ชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ย้ำผู้ประกันตน ม33 มีปัญหาการตรวจสอบสิทธิโครงการ ม33เรารักกัน รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมโดยด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ช่วยเหลือ ผู้ประกันตนว่างงาน จากกรณีนายจ้างแจ้งออกจากงานว่ามีความผิดตามระเบียบของบริษัท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการ ศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกันฯ และหน่วยเคลื่อนที่ สปส.ปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มี.ค.64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ขยายเวลาลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” กลุ่มผู้ประกันตนไม่มีสมาร์ทโฟน และได้ลงทะเบียนแล้ว ออกไปถึง 28 มี.ค.64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนสนใจเปลี่ยน รพ. รีบยื่นภายใน 31 มี.ค.นี้เท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ด่วน ผู้ประกันตนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ฝากบุคคลอื่นลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” รีบติดต่อประกันสังคม ภายใน 8 -11 มี.ค. 64 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ด่วน! โค้งสุดท้าย เหลืออีก 4 วัน เท่านั้น เร่งผู้ประกันตนรีบลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ผ่าน Smart Phone ภายใน 7 มี.ค.64 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ปิดโครงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในจังหวัดชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน สามวันยอดแตะที่ 7.6 ล้านราย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ย้ำผู้ประกันตน ม33 อย่าลืมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 21 ก.พ.นี้ และเตือนด่วน! อย่าหลงกลให้ระวังช่องทางมิจฉาชีพปลอมทั้งเว็บและแอพพลิเคชั่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการ สปส. แจงรายละเอียด โครงการ ม33เรารักกัน พร้อมย้ำ เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 21 ก.พ.- 7 มี.ค.64 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พระราชกฤษฎีกา ประกาศเพิ่มค่าทำศพ – เงินสงเคราะห์กรณีตาย ให้กับแรงงานภาคอิสระ ม.40 มีผลบังคับใช้แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กับธนาคารทหารไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม จัดปฐมนิเทศ การจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตอบโจทย์ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สุชาติ รมว.แรงงาน เคลียร์ชัดขั้นตอน การลงทะเบียนผู้ประกันตน รับสิทธิเงิน 4 พัน โครงการ ม33เรารักกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กระทรวงแรงงาน ออกประกาศลดเงินสมทบ เร่งช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกันตน กระทบโควิด-19 เต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สุชาติ รมว.แรงงาน สั่ง ประกันสังคม เคลียร์ข้อสงสัย ผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพ ยังมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก มอบเงินว่างงาน ให้ลูกจ้าง “บริษัทบอดี้แฟชั่นฯ” นครสวรรค์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนจากเหตุการณ์โควิด-19รอบใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ครม. เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบจากร้อยละ 3 เหลือ 0.5 ช่วยลูกจ้างฝ่าวิกฤตโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กฎกระทรวง เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท มีผลบังคับใช้แล้ว 1 ม.ค.64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมขานรับนโยบายรองนายกรัฐมนตรี ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ระดมสรรพกำลังช่วยเหลือผู้ประกันตน และนายจ้าง เต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สิทธิวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนทุพพลภาพสู่ชีวิตใหม่ เตรียมขยายศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 สาขาชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 งวด 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ออกประกาศแพทย์ฯ ให้การตรวจคัดกรอง ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ ฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (โควิด-19) ไม่ยากอย่างที่คิด...
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 งวด 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ย้ำขั้นตอนนายจ้าง ผู้ประกันตน ยื่นขอรับประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย จากผลกระทบโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ จังหวัด สาขา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาประกันสังคมแจ้งการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19 พร้อมให้บริการวันจันทร์ที่ 4 มกราคม นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เริ่มแล้ว 1 ม.ค. 64 เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมปรับเพิ่มเป็น 800 บาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนอุ้มท้อง ประกันสังคมเพิ่มค่าตรวจและฝากครรภ์ 1,500 บาท พร้อมจ่ายค่าคลอดบุตรเพิ่มเป็น 15,000 บาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สวัสดีปีใหม่ 1 มกรา 64 ประกันสังคมช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 นาน 3 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาประกันสังคมเร่งเครื่อง กฎกระทรวงออกแล้วพร้อมจ่ายว่างงานจากเหตุโควิด และลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง ลูกจ้าง ม.33 ม.39
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน สั่งประกันสังคม ดูแล ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษารพ. ทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่าย เตือน ดูแลสุขภาพตัวเอง การ์ดอย่าตกช่วงวิกฤตโควิด 19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมโชว์ผลสำเร็จ ทำฟัน “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ผู้ประกันตนแห่ใช้บริการเดือนพฤศจิกายน 2 แสนกว่าราย จ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 200 กว่าล้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน “ธิวัลรัตน์” เปิดงาน โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ ที่จังหวัดนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมรับรางวัล ASSA Recognition Award สาขาการสื่อสารกลยุทธ์ที่โดดเด่น ประจำปี 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน มอบนโยบาย สปส. เปิดแผนย้ำภารกิจ 7 ข้อ เน้นการขับเคลื่อนงานเพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : วางศิลาฤกษ์อาคารสนง.ประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง ยกระดับสถานที่บริการที่ยอดเยี่ยมทุกมิติ ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมวิชำกำรประกันสังคม ประจำปี 2563 Moving toward A New Normal
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน พบกลุ่มตัวแทนแรงงานนอกระบบ รับข้อเรียกร้อง “การฟื้นฟูแรงงานนอกระบบจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด- 19”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ.ในปี 64 เตรียมยื่นเรื่องได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.63 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ผ่านบริการ “พร้อมเพย์” ได้แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม แจงความคืบหน้าเรื่องคืนเงินสมทบชราภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2563 ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุรชัย” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดอาคาร สนง.ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี แห่งใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 สุชาติห่วงใยลูกจ้างดาราเทวีตกงานเร่งประกันสังคมเยียวยาว่างงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน ลุยชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี เปิดงานกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา 40 “แรงงานอุ่นใจ ให้ประกันสังคม ม.40 ดูแล”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน เปิดเวทีการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2563 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “Moving toward a New Normal : สปส.ขับเคลื่อนสู่ชีวิต วิถีใหม่”
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน เปิดเวทีประชุมชี้แจง การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์และการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ให้กับ รพ.ประกันสังคมทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน “ธิวัลรัตน์” เปิดงาน “โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ” ในจังหวัดกาญจนบุรี สร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ ม.40 พร้อมเข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 งวด 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ยกระดับช่องทางแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Compensate)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เปิดสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาล ประสานความร่วมมือมาตรฐานการรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : คลินิกโรคจากการทำงาน ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรคฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC วิชา “ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน” ชวนนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้สนใจ ลงทะเบียนเรียนฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน เป็นประธาน MOU ระหว่าง สปส. - บจธ.ส่งเสริมผู้ประกันตนที่ว่างงานกลับภูมิลำเนาทำเกษตรกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน เปิดงาน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40” สร้างการรับรู้แก่อาชีพอิสระเข้าถึงหลักประกันสังคมในจังหวัดสมุทรสาคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม แจงสิทธิผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาได้ทุกโรงพยาบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ประกันสังคมผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC วิชา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 มอบที่ปรึกษาแรงงาน เปิดงาน “โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ” สร้างการรับรู้แก่อาชีพอิสระเข้าถึงหลักประกันสังคมในจังหวัดราชบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ รมว. แรงงาน สั่งการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ เหตุท่อส่งแก๊ส NGV ระเบิด จ.สมุทรปราการ ให้ได้รับสิทธิอย่างเต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน สั่งการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตน เหตุท่อส่งแก๊ส NGV ระเบิด แถวอำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ โดยด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 งวด 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการ สปส. พร้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คุยผ่านรายการวิทยุ Voice Radio Online Sso lamphun เผยนโยบายด้านความปลอดภัย Safety และ Healthy Thailand ดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน พร้อมขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคม ทั่วไทย ผ่านกลไก บวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 “สุชาติ” รมว. แรงงาน มอบ นางธิวัลรัตน์ ที่ปรึกษาแรงงาน เยี่ยมผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถยนต์ ที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : แรงงานภาคอิสระ ม.40 เฮ มติ ครม. เห็นชอบปรับเพิ่มค่าทำศพแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 “สุชาติ” รมว.แรงงาน มอบ นางธิวัลรัตน์ ที่ปรึกษาแรงงาน มอบสิทธิฯ กรณีตายแก่ทายาทลูกจ้างเมียนมาร์ที่เสียชีวิต จากอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถบัส ที่ฉะเชิงเทรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุเทพ” เลขานุการ รมว.แรงงาน คิกออฟ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป พร้อมเริ่มให้บริการ 15 ต.ค. ใน รพ.ประกันสังคมทั่วประเทศแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว: จับกัง 1 “สุชาติ” รมว. แรงงาน มอบ นางธิวัลรัตน์ ที่ปรึกษาแรงงาน เยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บ และมอบสิทธิฯ กรณีตายจากกองทุนเงินทดแทนแก่คนขับรถบัส เหตุรถไฟชนรถบัสคณะกฐินที่ฉะเชิงเทรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จับกัง 1 “สุชาติ” รมว. แรงงาน เร่งประกันสังคมให้การช่วยเหลือด่วน เหตุรถไฟชนรถบัสคณะกฐินลูกจ้างย่านจังหวัดสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุเทพ” เลขานุการ รมว.แรงงาน เปิดเวทีประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติการขอรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่สถานพยาบาลในระบบประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ วัดดอนบ้านใหม่ จ.เพชรบุรี เปิดงาน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40” หนุนนโยบาย 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน พร้อมชู Model “หมู่บ้านประกันสังคม”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านมือถือเคลื่อนที่ Mobile Application AirPay ได้แล้ววันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม มุ่งสู่ประตูเมืองภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น รุกสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุเทพ” เลขานุการ รมว.แรงงาน รับข้อเรียกร้องจาก คสรท. เนื่องในวันงานที่มีคุณค่าสากล (Decent Work Day) 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ถังบรรจุน้ำมันรีดโลหะระเบิด คลอกลูกจ้างเจ็บ ตายที่สมุทรสาคร “สุชาติ” รมว. แรงงาน สั่งประกันสังคมให้การช่วยเหลือทันที
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน ห่วงใยลูกจ้างโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ สั่งการประกันสังคมเข้าดูแลสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่ง ประกันสังคมดูแลลูกจ้างโรงงานเฟอร์นิเจอร์ หยุดกิจการชั่วคราวเหตุเพลิงไหม้ จ.ระยอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว. แรงงาน ห่วงใยลูกจ้างตกรถปั้นจั่น อาการสาหัส ที่สมุทรปราการ สั่งการ สปส. ให้ความช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ลูกจ้างเจ็บจากงานอย่างเต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกาศและแนวปฏิบัติการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ขอให้รายงานยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี (จ2) (ยา Trastuzumab (Herzuma))
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม หาแนวทางเรื่องคืนเงินสมทบชราภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สุชาติ รมว. แรงงาน สั่งการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุรถทัวร์นำเที่ยว ชนรถพ่วง บาดเจ็บ และตาย ที่โคราช
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จัดกิจกรรมให้ความรู้งานประกันสังคม การส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง ผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผลตอบแทนการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม กรณี “ศรีพันวา”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงปมถือหุ้น “ศรีพันวา”
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 งวด 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตร ผ่านระบบบริการ “พร้อมเพย์” กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝาก ได้แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงานโครงการ “Healthy Thailand ผู้ประกันตนตระหนักรู้ สุขภาวะที่ดี สู่ฐานวิถีชีวิตใหม่” โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ปี 63 ด้านการพัฒนาการบริการ “ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย” และด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม รุกงานประชาสัมพันธ์เข้าถึงผู้ประกันตน จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ที่จังหวัดสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. ออกประกาศกรรมการแพทย์ฯ ให้สิทธิผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 อายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีละครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มให้บริการ 15 ต.ค.63
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว. แรงงาน สั่งการให้ประกันสังคม ช่วยเหลือทายาทลูกจ้างเทศบาลตำบลบางพูนถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต ขณะบังคับรถกระเช้าเก็บธงสัญลักษณ์ของวันแม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมชี้แจงนายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ กรณีขอให้เพิ่มการช่วยเหลือเยียวยานายจ้าง และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมชี้แจงนายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ กรณีขอให้เพิ่มการช่วยเหลือเยียวยานายจ้าง และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้สูงอายุเฮ สปส.ขยายอายุถึง 65 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน สั่งการให้ความช่วยเหลือ ลูกจ้าง เหตุหลังคาอุโมงค์ทางลอดรถไฟถล่ม โดยด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สุชาติ รมว.รง. แจงมติครม.เรื่องขยายลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ช่วยนายจ้างลูกจ้างฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน มอบนโยบายประกันสังคมครบรอบ 30 ปี พร้อมขับเคลื่อนงานก้าวสู่ปีที่ 31 มุ่งเน้นช่วยเหลือ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน สั่งประกันสังคม ช่วยเหลือทายาทคนงานตกบ่อปฏิกูล ดับ 3 ศพ ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.รง.สุชาติ เร่งประกันสังคมทำงานเชิงรุก ดูแลผู้ว่างงานจากบริษัทผลิตถุงลมนิรภัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน สั่งการให้ช่วยเหลือลูกจ้างบาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติก ที่ จ.มหาสารคาม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน สั่งการให้ประกันสังคมดูแลช่วยเหลือครอบครัวหนุ่มแรงงานชาวบุรีรัมย์กลับจากอิสราเอล โดนกักตัวโควิด-19 โดดโรงแรมดับที่พัทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมเตรียมโอนเงินชดเชยรายได้ 1.5 หมื่นบาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายใน 28-31 ส.ค.63 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมราชการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จังหวัดระยอง พร้อมเน้นย้ำมอบนโยบายการทำงานแก่ แรงงานจังหวัด ภาคตะวันออก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน สั่งการให้ช่วยเหลือลูกจ้าง ถูกรถเครนก่อสร้างหล่นทับเสียชีวิต
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 งวด 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน พร้อมดูแลลูกจ้างเมียนมาร์ ประสบเหตุนั่งร้านสร้างคอนโดฯ ทับคนงาน ที่ จ.ชลบุรี เร่งกำชับประกันสังคมจ่ายสิทธิเยียวยาจากกองทุนเงินทดแทนเต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรงงาน สั่งการให้ช่วยเหลือลูกจ้างที่เกิดเหตุ นั่งร้านไหลทับคนงานเมียนมาร์ โครงการสร้างคอนโดฯ ที่ จ. ชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ตั้ง “ศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ” เลขาธิการ สปส.ขานรับนโยบายทำงานเพื่อผู้ประกันตน ร่วมบูรณาการทุกกรมมุ่งแก้ปัญหาว่างงานเชิงรุกทุกมิติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ชวนนายจ้าง ผู้ประกันตน ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม ฉบับใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับผู้ประสงค์จะสมัครมาตรา 40
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม รุดช่วยลูกจ้างเจ็บจากเหตุการณ์คอนกรีตพังถล่ม ขณะก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีศรีรัช ปากเกร็ด นนทบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เร่งช่วยเหลือลูกจ้างโรงงานผลิตกระเป๋าส่งออกกว่า 300 คน ถูกบีบลดค่าจ้าง จ.บุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการ สปส. สั่งการช่วยเหลือผู้ประกันตน ของ บจก.บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) สาขานครสวรรค์ ถูกเลิกจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมเข้าดูแลทายาทลูกจ้างที่เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานบนเรือเฟอรี่ราชา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เตรียมจ่ายเงิน 1.5 หมื่น ให้กับผู้ประกันตน ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม รุดช่วยเหลือเต็มที่ลูกจ้างเสียชีวิต เหตุไฟไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาส ปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการ สปส. ตรวจเยี่ยม สปส.สมุทรปราการ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายเร่งรัดขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและความรู้งาน ประกันสังคม “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” โรงพยาบาลลาดพร้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ “คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0” ลุ้น “ประเมินรางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รองปลัดแรงงาน เธียรรัตน์ ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุธยา เปิดกิจกรรมงาน “โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสู่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่” “Healthy Thailand ผู้ประกันตนสุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม พร้อมจ่ายชดเชยรายได้ลูกจ้างผู้ประกันตน ม.33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน คนละ 1.5 หมื่นบ. ตามมติ ครม.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เผยช่องทางเคาน์เตอร์บริการรับชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39 งวดปัจจุบัน และย้อนหลังช่วงขยายเวลากระทบโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 งวด 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ช่วย รมว.แรงงาน เปิดอบรมโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้นายจ้างเพื่อลูกจ้างมีงานทำ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน ชวนผู้ประกันตนดูแลใส่ใจสุขภาพ เปิดงานโครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” สปส.สมุทรสาคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ พร้อมโชว์ศักยภาพด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : อาจารย์จักษ์ ขับเคลื่อน SSO Burirum Model รุดสร้างแรงจูงใจเครือข่ายประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน รุกขับเคลื่อนโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” จังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ส.ส. อนุสรี โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน หนุน ประกันสังคม จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้นายจ้างเพื่อลูกจ้างมีงานทำ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายทศพล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมสรรพากร บูรณาการจัดการภาครัฐ (Big data) เชื่อมโยงข้อมูลชำระเงินสมทบประกันสังคม นายจ้าง ผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ช่วย รมว.แรงงาน ลงพื้นที่อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี รุกขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค “HEALTHY THAILAND เพื่อผู้ประกันตน”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.เพิ่ม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม เป็น 50,000 บาท แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการ สปส. สั่งการช่วยเหลือ ลูกจ้างองค์การค้าฯ (สกสค.) ถูกเลิกจ้างด่วน เหตุกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ช่วย รมว.แรงงาน ตัดริบบิ้นเปิดงานโครงการ Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ข่าวดี ประกันสังคม ให้โอกาสผู้สูงวัย อายุระหว่าง 60 – 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมเดินหน้า Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยม สปส.เพชรบุรี รับทราบการจ่ายประโยชน์ทดแทนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย พร้อมขับเคลื่อนงานเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สปส.สุโขทัย – พิษณุโลก ลุยให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายเร่งรัดขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม พร้อมดูแล ลูกจ้างการบินไทยกว่า 21,000 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 งวด 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย ของประกันสังคม” บริการเข้าตา จ่อชิงรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ช่วย รมว.แรงงาน เป็นประธาน MOU สปส.จับมือตกลง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมรักษาลูกจ้างเจ็บจากงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมชี้แจงคลิปผู้ประกันตนร้องจ่ายเงินว่างงานโควิด 19 รอบ 2 ล่าช้า ที่จังหวัดกระบี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการ สปส. สั่งการประกันสังคมนครศรีธรรมราช เคลียร์ปัญหาช่วยผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างพนักงาน บริษัท ผลิตอาหารทะเลกระป๋อง ปิดกิจการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2563 ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า เร่งรัดประกันสังคมจ่ายเงินว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจังหวัดชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ขอความร่วมมือนายจ้าง แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในระบบ e service บนหน้าเว็บ www.sso.go.th ด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการ สปส. เร่งรัดการจ่ายเงินว่างงาน จังหวัดกระบี่ และสาขาคลองท่อม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการประกันสังคม เร่งรัดจ่ายเงินว่างงานจังหวัดพังงา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า เร่งประกันสังคม จ่ายสิทธิผู้ประกันตนว่างงานในจังหวัดภูเก็ต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ช่วยเร่งจ่ายสิทธิผู้ประกันตนว่างงานในจังหวัดภูเก็ต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เร่งช่วยเหลือผู้ประกันตน ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จ่ายเงินว่างงานเต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม โชว์ผลบริหารเงินลงทุน 2 กองทุน ไตรมาส 1 ปี 63 สูงถึง 1 หมื่นล้าน พร้อมรองรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน แม้เกิดวิกฤตทุกกรณี
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 งวด 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมยืนยัน หลักฐานมาครบจ่ายหมดทุกราย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เยี่ยมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า เยี่ยมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2563 ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม แจ้งยอดจ่ายเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย กว่า 3 พันล้านบาท แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม จัดให้ 2 แบงค์ ร่วมโครงการปล่อยสินเชื่อ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานให้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า รมว.แรงงาน เร่งประกันสังคมเดินหน้าอนุมัติสิทธิว่างงานเหตุสุดวิสัย ให้ผู้ประกันตน ล่าสุดจ่ายไปแล้วกว่า 2.5 พันล้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมแจงเงินกองทุนยังอยู่ครบ พร้อมจ่ายสิทธิว่างงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กระทรวงแรงงาน กระจายเจ้าหน้าที่เร่งติดตามนายจ้างทั่วประเทศ รับรองการหยุดงานของลูกจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม พร้อมอนุมัติสิทธิว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย วอนนายจ้างเร่งส่งหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง ผ่านช่องทาง e-form บน www.sso.go.th ด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตาม การบันทึกข้อมูลอนุมัติจ่ายเงินว่างงานให้ผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า ระดมพล สั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ กสร. เข้าช่วยวินิจฉัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมชี้แจง การคืนเงินกรณีนายจ้าง และผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบเกิน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม จัดให้! ผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีบำนาญชราภาพผ่านบริการพร้อมเพย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมเร่งจ่ายผู้ประกันตนว่างงานจากเหตุสุดวิสัยแล้ว โฆษก สปส. เผยความเชื่อมั่นเงินกองทุนว่างงาน พร้อมจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ ครบถ้วน ทั่วถึงแน่นอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมมั่นใจ เตรียมความพร้อมจ่ายสิทธิประโยชน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส.จ่ายเงินว่างงาน โควิดล๊อตแรกแล้ววันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมจ่ายกรณีว่างงาน แก่ลูกจ้างบริษัทมิตซูฯ ชลบุรี ที่ถูกเลิกจ้าง ร้อยละ 70 นานถึง 200 วัน ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 งวด 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมชี้แจงกรณีซื้อหุ้น LH แพง กลายเป็นได้กำไร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ข่าวดี มติ ครม. ขยายความครอบคลุมผู้ประกันตนรับสิทธิว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย สามารถรับเงินกรณีว่างงาน 62 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กระทรวงแรงงาน ประกาศลดหย่อนการออกเงินสมทบแล้ว เร่งช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตน กระทบโรคโควิด 19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กระทรวงแรงงาน ประกาศขยายเวลาการส่งเงินสมทบมีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง และผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ตอบคำถาม เรื่อง การลดอัตราเงินสมทบและขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ไขข้อสงสัย เรื่อง ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม อัดเม็ดเงิน 30,000 หมื่นล้านบาท เสริมสภาพคล่องการจ้างงานในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมขอความร่วมมือนายจ้าง บันทึกรับรองการหยุดงานของลูกจ้างว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย บนหน้าเว็บ www.sso.go.th ด้วย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สำนักงานประกันสังคม ให้การรักษาผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโควิด-19 เทียบเท่าสิทธิ 3 กองทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กระทรวงแรงงาน เร่งช่วยเหลือลูกจ้างเจ็บตาย เหตุดินถล่มทับคนงานก่อสร้าง พีพีอี รับสิทธิประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม รับสมัคร รพ.เอกชนเพื่อให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประกันตนประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม รับสมัคร รพ.เอกชนเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมขอให้นายจ้างที่สั่งไม่ให้ลูกจ้างทำงานเพราะเหตุสุดวิสัยหรือกรณีนายจ้างถูกรัฐมีคำสั่งหยุดสถานประกอบกิจการ เร่งส่งหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้างผ่าน www.sso.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สำนักงานประกันสังคม ออกประกาศแพทย์ฯ ให้การตรวจรักษาผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโควิด-19 เทียบเท่าสิทธิ 3 กองทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ในการขอรับสิทธิประโยชน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้นายจ้าง ผู้ประกันตน ติดต่องานประกันสังคมผ่าน SSO eService หรือระบบออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้นายจ้าง ผู้ประกันตน ติดต่องานประกันสังคมผ่าน SSO eService หรือระบบออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : อัพเดทมาตรการช่วยผู้ประกันตน ผู้ใช้แรงงาน จากผลกระทบโควิด-19 ล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ครม. เคาะเพิ่มอัตราเดียวหมด ช่วยเหลือผู้ประกันตนว่างงานเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 เป็นร้อยละ 62 ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ตอบคำถามพบบ่อย! เรื่องเงินสมทบประกันสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 นายจ้างและผู้ประกันตน 33, 39 ยังไม่ต้องรีบนำส่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.รง.เดินหน้า ช่วยเหลือผู้ประกันตนสุดๆ ทุกรูปแบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กระทรวงแรงงานแถลงข่าว มาตรการปรับลดขยายเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมจ่ายว่างงานช่วยเหลือสถานการณ์โควิด - 19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เพิ่มช่องทางการขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน ลดการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอประโยชน์ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
(สำหรับนายจ้าง) แบบฟอร์มรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ฟังทางนี้ ผู้ประกันตน 39 และ 40 ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ประกันสังคมดูแลแน่นอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ (e-form for pension & lump sum benefit)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (e-form for unemployment benefit)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน รุดประกันสังคม เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Hot Line COVID–19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 งวด 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน รุกจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลงพื้นที่ในสถานประกอบการจังหวัดนครปฐม แนะให้ความรู้เรื่อง “รู้จริงโรคโควิด 19 ไปกับประกันสังคม”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า รมว.แรงงาน คิกออฟโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล ยกระดับการให้บริการประชาชนเข้าถึงหลากหลายช่องทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการบรรเทาผลกระทบ COVID-19 ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเหลือร้อยละ 4 ระยะเวลา 6 เดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน แสดงความยินดีกับบุคลากร สปส.คว้ารางวัลสตรีดีเด่น ปี 63
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการ สปส. ปลื้มบุคลากรหญิง สปส. คว้า 2 รางวัล ในวันสตรีสากล ปี 63
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID–19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กระทรวงแรงงานจัดระบบข้อมูลนายจ้าง ตอบรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2562 ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กระทรวงแรงงานจัดระบบข้อมูลนายจ้าง ตอบรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : บิ๊กซีทุ่มกว่า 1,300 สาขา ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม รับสมัคร ม.40
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ดินสไลด์ทับคนงานดับ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล เร่งช่วยเหลือเต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ตัวแทน กลุ่มแรงงานอิสระรุดขอบคุณ หม่อมเต่า รมว.แรงงาน ช่วยหนุนแก้กฎหมายขยายอายุ มาตรา 40 จาก 60 – 65 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน ล่าสุดจับมือ รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรม “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ใส่ใจสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงโรค
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ชี้แจงอุบัติเหตุรถเจ้าหน้าที่ สปส. เหยียบคันเร่งค้างชนรถปิคอัพร่วงตกตึกอาคารจอดรถ ชั้น 3 ทับเก๋ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เดือนมกราคม 2563 สูงถึง 3,526 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดอบรมเจ้าหน้าที่ สปส. “โครงการพัฒนา ทักษะเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้ตามโครงการลดหนี้ใหม่ใส่ใจหนี้เก่า”
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 งวด 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ รับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบบริการ SCB Easy APP
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า ห่วงใย เดินทางเยี่ยมลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงาน และร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ครอบครัว 3 พ่อแม่ลูก จากเหตุกราดยิง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า รมว.แรงงาน สื่อวันแห่งความรัก “14 กุมภา วันวาเลนไทน์” ร่วมสำนักงานเขตบางซื่อ กทม. จัดกิจกรรม “ประกันสังคมรักและซื่อตรง” ขับเคลื่อนการรับรู้ สร้างหลักประกันความมั่นคงในครอบครัว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล (หม่อมเต่า) รมว.แรงงาน มอบหมาย รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือทายาทแรงงานต่างด้าวเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้เครื่องจักร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่โคราช เร่งประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 4 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมมุ่งมั่นส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ เพื่อผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2563 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เฝ้าระวังผู้ประกันตนติดเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ !! Update SSO Connect Mobile for Android
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า รมว.แรงงาน ห่วงใยสุขภาพลูกจ้าง ผู้ประกันตนแนะวิธีป้องกัน รับมือ “ไวรัสโคโรน่า” กำชับ สปส. สั่ง รพ.เครือข่ายรับมือเต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า เตือน นายจ้างเมินขึ้นทะเบียน – แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนล่าช้า ระวัง! มีโทษเทียบปรับตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า กำชับประกันสังคม เร่งประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว เข้าตรวจสุขภาพ 7 โรค
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า แจ้งผู้ประกันตนอยากเปลี่ยน รพ. ยื่นได้แล้ววันนี้ เลขาธิการ สปส. เผยมี รพ.ปี 63 เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศแล้ว 242 แห่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า รมว.แรงงาน ถือฤกษ์ดีช่วงเทศกาลตรุษจีน พบปะร้านค้า กลุ่มชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ ย่านเยาวราช “เดินรณรงค์มอบความห่วงใย แรงงานไทย ต้องมีหลักประกัน” (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า กำชับประกันสังคม ดูแลข้อร้องเรียนของผู้ประกันตนเต็มที่ ด้านเลขาธิการ สปส. โชว์เคลียร์สำเร็จแล้ว 94.48
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. จับมือ กสทช.พร้อม 3 หน่วยงานภาครัฐ ยกระดับบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือ Mobile ID แทนบัตรประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า รมว.แรงงาน ห่วงสุขภาพลูกจ้าง ผู้ประกันตน เจ็บป่วยด้วยโรคจากฝุ่นละออง ขนาดเล็กในกทม.และปริมณฑล แนะเข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมมอบเงินช่วยเหลือทายาทลูกจ้าง ผู้ประกันตน เสียชีวิต และบาดเจ็บ จากเหตุปล้นร้านทอง ออโรร่า ที่ห้างโรบินสัน ลพบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 งวด 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคมใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีหน่วยงานกระทรวงแรงงาน เขตพื้นที่กรุงทพฯ และปทุมธานี Sport Day for Healthy Thailand “เพื่อแบบอย่าง ลูกจ้างและผู้ประกันตน”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เปิดที่ทำการใหม่แล้ว ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า รมว.แรงงาน แจ้งข่าวดี นายจ้าง ประกาศขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีก 7 วันทำการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ข่าวดี ผู้ประกันตน เฮ บอร์ดประกันสังคม เพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ปี 63 เป็น 3,959บาทคนปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ยกระดับช่องทางนายจ้างรายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทน ปี 2562 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wage)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17 คำถามที่พบบ่อย
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่หม่อมเต่า จัดให้ แรงงานประมง เฮ รับความคุ้มครองประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “หม่อมเต่า” สั่งด่วนประกันสังคมเข้าช่วยเหลือทายาทผู้ประกันตน เสียชีวิตจากเหตุปล้นร้านทอง ออโรร่า ที่ห้างโรบินสัน ลพบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่่อสถานพยาบาลที่สานักงานประกันสังคมกำหนด ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า สั่งประกันสังคมดูแลการจ่ายประโยชน์ทดแทนเต็มที่ กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บ – ตาย ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : 20 ผลงานเด่น ประกันสังคม ปี 62 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนครอบคลุมในทุกมิติกับ “ประกันสังคมทั่วไทย”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล รมว.แรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 63 รุกตรวจสุขภาพฟรีให้ผู้ประกันตน 14 รายการ ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : 7 โรคยกเว้นเท่านั้นที่ สปส.ไม่ให้ความคุ้มครอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล รมว.แรงงาน ห่วงใย ผปต. เดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษารพ. ทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงพกบัตรประชาชนใบเดียว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “หม่อมเต่า” สั่ง ทศพล เลขาธิการ สปส. ช่วยเหลือทายาทผู้ประกันตนฆ่าตัวตาย จ.เชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายทศพลฯ เลขาธิการ สปส. เร่งเจ้าหน้าที่ เข้าช่วยเหลือทายาทคนงานโดนลิฟท์หนีบหัวเสียชีวิต ที่สมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : “ทศพล” เปิดเผยประกันสังคมสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เดือนพฤศจิกายน 2562 เพิ่มสูงถึง 4,132 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า ปลื้ม! ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม พอใจทำฟัน “ไม่ต้องสำรองจ่าย”เดือนเดียวยอดใช้บริการ 2 แสนกว่าครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า” สั่งประกันสังคมเข้าช่วยเหลือทายาทผู้ประกันตน เสียชีวิตจากรถนำนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำบริเวณผาหินงาม จ.เลย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.รง.สั่งการประกันสังคมเข้าดูแลลูกจ้างตกงานย่านกระทุ่มแบน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมต.แรงงาน ปลื้ม ประกันสังคมติด 2 อันดับ ใน 10 กระบวนงานลดระยะเวลาการให้บริการของสำนักงาน กพร.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน กำชับประกันสังคม เร่งสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงผู้ประกันตน จัดเต็มโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ สร้างความเชื่อมั่นหลักประกัน ที่มั่นคง เพื่อผู้ประกันตน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน เร่งเครื่องยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน กดปุ่มเปิดงาน “ประกันสังคมทั่วไทย”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทนตามคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 498-2562 ลว. 26 พ.ย. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2563 (แยกตามจังหวัด)
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 งวด 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : กระทรวงแรงงาน เริ่มแล้ว ! มอบของขวัญปีใหม่ ตรวจสุขภาพเชิงรุกฟรีให้ผู้ประกันตนในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน ปลื้มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ยอดเดือนพฤศจิกายน 62 เพิ่มขึ้น 1 แสนกว่าคน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. จัดประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เสาไฟฟ้าทับคนงานเสียชีวิต หม่อมราชวงศ์จัตุมงคลเร่งรัดประกันสังคมเข้าช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2562 ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมจัดให้ ผู้ประกันตน ประสงค์เปลี่ยน รพ. เริ่มยื่น 16 ธ.ค. นี้ - 31 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ส่งหนังสือเตือนผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกิน ขอคืนได้ภายใน 1 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมต.แรงงาน เร่ง สปส. ติดตามนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เลขาธิการ สปส. สั่งการประกันสังคมสมุทรปราการ เคลียร์ปัญหาช่วยผู้ประกันตนร้องระบบส่งต่อการรักษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ.ปี 63 ประกันสังคม เปิดโอกาสให้เลือกใหม่ เริ่ม 16 ธ.ค.62 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมแก้ไขปัญหาผู้ประกันตนร้องเรียนได้สำเร็จ 96.40
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม แนะผู้ประกันตนพกบัตรประชาชน เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 งวด 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติคุณและทุนพัฒนาเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สิทธิความคุ้มครองกรณีผู้ประกันตนตกงานหรือว่างงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายฮิตไม่เลิก ผู้ประกันตนแห่ใช้บริการเดือนตุลา 2 แสนกว่าครั้ง ประกันสังคมจ่ายไปแล้วกว่า 154 ล้าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมห่วงใยผู้ประกันตนที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์คนร้ายยิงถล่ม ป้อมลำพะยา จังหวัดยะลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม หนุนนโยบาย โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า”
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า ห่วงใยผู้ประกันตนประสบเหตุรถบรรทุกพลุบึ้มย่านพุทธมณฑลสาย 4 สั่ง สปส.ลงพื้นที่รุดเยี่ยมดูแลรักษาเต็มที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า พร้อมดูแล ลูกจ้าง ผู้ประกันตนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ (AH1N1) แนะเข้ารักษา รพ.ตามสิทธิไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมชี้แจงเทขายหุ้น “TU” เกลี้ยงพอร์ต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า โชว์ผลงานขับเคลื่อน Doing Business 2020 เผยผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ประเทศไทยขยับสู่อันดับที่ 21 แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตน ม.40 เฮ บอร์ดประกันสังคม เห็นชอบปรับเพิ่มค่าทำศพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เจ๋ง ปรับระบบการจ่ายเงินชดเชยกลุ่มโรคที่มีภาระเสี่ยง มั่นใจ คุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนต้องดีขึ้น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : หม่อมเต่า ห่วงลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน แนะให้ใช้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม หาแนวร่วมเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ที่จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ม.ร.ว.จัตุมงคล กำชับประกันสังคมดูแลผู้ตกงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 งวด 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน โชว์ยอดผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เดือนกันยา เพิ่มขึ้น 4.9 หมื่นคน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน เชียร์ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตรวจสุขภาพได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รมว.แรงงาน เผยผลวินิจฉัยลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านศูนย์บริการสายด่วน 1506 ได้แล้ววันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : สปส. ดึงกลุ่มอาชีพเกษตรกร เข้าผู้ประกันตนมาตรา 40 รุกช่องทางสมัครผ่าน ธกส.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนว่างงานจากอุทกภัย ประกันสังคมแจงรับสิทธิว่างงานเหตุสุดวิสัยได้ทันที
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ห่วงผู้ประกันตนเจ็บป่วยหน้าฝน แนะเข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์​เกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนอายุครบ 55 และสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอรับเงินชราภาพได้ที่สำนักงานประกันสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมจับมือพันธมิตร 7 ธนาคาร รับจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน ม. 39 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์​เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนทุพพลภาพ เฮ ประกันสังคม ให้สิทธิฟอกไตและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ “Contact Center 1506 สำนักงานประกันสังคม” ประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 งวด 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม โชว์ผลตอบแทนจากการลงทุนเดือนสิงหา 62 สูงถึง 6,219 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม รุกอีสานตอนล่าง หาแนวร่วมเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : เดือน สิงหา 62 ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เพิ่มเกือบ 9 หมื่นคน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมเผยทำฟันผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย เดือน ส.ค. 62 ยอดบริการ 2 แสนกว่าครั้ง จ่ายไปแล้วกว่า 151 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมครบรอบ 29 ปี ย่างสู่ปีที่ 30 พร้อมมุ่งสร้างสรรค์แรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้า อย่างยั่งยืน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เร่งจัดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการแรงงานประมง จัดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม หาแนวร่วมเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ เพิ่มใน 7 จังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว :ประกันสังคม เร่งตกผลึกการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม จัดรับฟังความคิดเห็นนายจ้างลูกจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมมุ่งแก้ไขปัญหาผู้ประกันตนเรื่องร้องเรียนสำเร็จ 95.79
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนไตรมาส 2 ปี 62 สูงถึง 3 หมื่นกว่าล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมโชว์ยอดแรงงานภาคอิสระ สนใจสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว 3 ล้านคน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 งวด 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม ส่งข้อความผ่าน SMS เตือนผู้ประกันตน ม.39 ชำระเงินสมทบ ป้องกันการขาดสิทธิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา ประกันสังคม ย้ำ เข้า รพ.ใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อเข้ารับบริการรักษาได้ทันที
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม เผยอันดับยอดฮิตผู้ประกันตน ม.39 เลือกจ่ายเงินสมทบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บางสิ่งบางอย่างในชีวิต เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เปลี่ยนชีวิตไม่ทันตั้งตัว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกันสังคมมอบสุข กับสิทธิประโยชน์ กรณีทุพพลภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : นายจ้างเมินขึ้นทะเบียนประกันสังคม ระวัง! มีโทษเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคม พร้อมดูแลลูกจ้างเจ็บตาย นั่งร้านก่อสร้างคอนโดมิเนียมถล่มที่ภูเก็ต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ประกันสังคมช่วยเหลือลูกจ้างเมียนมาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากเหตุการณ์นั่งร้านถล่มที่จังหวัดภูเก็ต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : รพ.716 แห่ง พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ทำฟันผู้ประกันตนเดือน ก.ค. 62 ยอดบริการไม่ต้องสำรองจ่าย 2 แสนกว่าครั้ง ประกันสังคมจ่ายไปแล้วกว่า 152 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์