ข่าว : “สุชาติ” รมว.แรงงาน เปิดเวทีประชุมชี้แจง การจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์และการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ให้กับ รพ.ประกันสังคมทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

27 พฤศจิกายน 2563