ข่าว : รมว.แรงงาน เป็นประธาน MOU ระหว่าง สปส. - บจธ.ส่งเสริมผู้ประกันตนที่ว่างงานกลับภูมิลำเนาทำเกษตรกรรม

10 พฤศจิกายน 2563