ข่าว : นายสุชาติ รมว. แรงงาน สั่งการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ เหตุท่อส่งแก๊ส NGV ระเบิด จ.สมุทรปราการ ให้ได้รับสิทธิอย่างเต็มที่

26 ตุลาคม 2563