ข่าว : ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ วัดดอนบ้านใหม่ จ.เพชรบุรี เปิดงาน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40” หนุนนโยบาย 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน พร้อมชู Model “หมู่บ้านประกันสังคม”

09 ตุลาคม 2563