ข่าว : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและความรู้งาน ประกันสังคม “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” โรงพยาบาลลาดพร้าว

29 กรกฏาคม 2563