ข่าว : ผู้ช่วย รมว.แรงงาน เปิดอบรมโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้นายจ้างเพื่อลูกจ้างมีงานทำ

18 กรกฏาคม 2563