ข่าว : อาจารย์จักษ์ ขับเคลื่อน SSO Burirum Model รุดสร้างแรงจูงใจเครือข่ายประกันสังคม

15 กรกฏาคม 2563