ข่าว : ส.ส. อนุสรี โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน หนุน ประกันสังคม จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้นายจ้างเพื่อลูกจ้างมีงานทำ

13 กรกฏาคม 2563