ข่าว : ผู้ช่วย รมว.แรงงาน ตัดริบบิ้นเปิดงานโครงการ Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน

29 มิถุนายน 2563