ข่าว : กระทรวงแรงงาน กระจายเจ้าหน้าที่เร่งติดตามนายจ้างทั่วประเทศ รับรองการหยุดงานของลูกจ้าง

04 พฤษภาคม 2563