ประกาศ !! Update SSO Connect Mobile for Android

03 กรกฏาคม 2563

ประกาศ !! Update SSO Connect Mobile for Android

     สำนักงานประกันสังคมจะปรับปรุงความปลอดภัย SSO Connect Mobile บนระบบ Android ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
     ผู้ใช้งาน SSO Connect Mobile บนระบบ Android จำเป็นต้อง update Application
ให้เป็น version ล่าสุด(1.0.18) ก่อนเข้าใช้บริการ

วิธีการสังเกต Version


ผู้ใช้สามารถ update application ได้ตาม link ด้านล่าง
Update application


** หากผู้ใช้งานไม่ update application version ล่าสุด จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้