ข่าว : หม่อมเต่า รมว.แรงงาน ห่วงสุขภาพลูกจ้าง ผู้ประกันตน เจ็บป่วยด้วยโรคจากฝุ่นละออง ขนาดเล็กในกทม.และปริมณฑล แนะเข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

22 มกราคม 2563