ข่าว : รมว.แรงงาน กำชับประกันสังคม เร่งสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงผู้ประกันตน จัดเต็มโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ สร้างความเชื่อมั่นหลักประกัน ที่มั่นคง เพื่อผู้ประกันตน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20 ธันวาคม 2562