ข่าว : ประกันสังคมเผยทำฟันผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย เดือน ส.ค. 62 ยอดบริการ 2 แสนกว่าครั้ง จ่ายไปแล้วกว่า 151 ล้านบาท

06 กันยายน 2562