ข่าว : ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา ประกันสังคม ย้ำ เข้า รพ.ใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อเข้ารับบริการรักษาได้ทันที

19 สิงหาคม 2562