บางสิ่งบางอย่างในชีวิต เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เปลี่ยนชีวิตไม่ทันตั้งตัว

15 สิงหาคม 2562