ข่าว : ทำฟันผู้ประกันตนเดือน ก.ค. 62 ยอดบริการไม่ต้องสำรองจ่าย 2 แสนกว่าครั้ง ประกันสังคมจ่ายไปแล้วกว่า 152 ล้านบาท

09 สิงหาคม 2562