ข่าว : ลูกจ้างเตรียมเฮ กองทุนเงินทดแทนให้สิทธิการรักษาเจ็บจากงาน จากวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้าน เพิ่มเป็นจนสิ้นสุดการรักษา

11 กรกฏาคม 2562