ข่าว : ประกันสังคม ร่วมมือ กรมบังคับคดี เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือพิพากษาให้ล้มละลาย ผ่านระบบสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบสถานะนายจ้าง

03 กรกฏาคม 2562