(สำนักงานประกันสังคม) การเตรียมตัว ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนโควิด 19

29 พฤษภาคม 2564

การเตรียมตัว ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนโควิด 19

ก่อนฉีด
• ไม่อดนอน หลับพักผ่อนให้เพียงพอ
• งด ชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน เครื่องดีมที่มีแอลกอฮอล์
• ถ้ามีไข้ หรือเจ็บป่วยให้เลื่อนการฉีดออกไปก่อน
• งดออกกาลังกายหนัก ก่อนฉีด 2 วัน
• ควรดื่มนาอย่างน้อย 500 – 1,000 cc
• ไม่กินยาแก้ไข้หรือยาแก้ปวด
• สวมใส่เสื อผ้าที่สะดวกในการฉีดวัคซีน เช่น เสื้อยืดแขนสั้น เป็นต้น
กรอกเอกสารคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 และเอกสารผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด 19 (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
• ในวันที่ฉีดวัคซีน ให้นาบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย

หลังฉีด
สังเกตอาการข้างเคียง ประมาณ 30 นาที
• งดใช้แขนข้างที่ฉีดหรือ ยกของหนัก 2 วัน
• ถ้ามีไข้ หรือ ปวดเมื่อยมาก สามารถรับประทาน ยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มก.
ครั้งละ 1 เม็ด ห่างกันครั้งละ 6 ชั่วโมง
• ประเมินอาการตัวเองต่อเนื่อง 48 – 72 ชั่วโมง
• กรณีมีอาการผิดปกติรุนแรง โทร 1669 หรือ รีบไปโรงพยาบาลทันที
-------------------------------------------------------------

แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีน
แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีน