​สำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียน โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน

20 เมษายน 2564

สำนักงานประกันสังคมเปิดลงทะเบียน โครงการตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อผู้ประกันตน


สำหรับขั้นตอนการลงเบียนเข้ารับการตรวจโควิดของผู้ประกันตน มีดังต่อไปนี้


เข้าสู่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php
กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ เลขพาสปอร์ต


กด “เช็กข้อมูลระบบ”
จากนั้นระบบจะให้ประเมินความเสี่ยง (ให้คลิกเลือก)
ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดไว้
กรอกข้อมูลทั่วไปตามความเป็นจริง
จากนั้น “กดบันทึกข้อมูล”