ข่าว : เลขาธิการ สปส. เป็นประธานประชุม ASSA ครั้งที่ 35 ณ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม

20 กันยานยน 2561